ብ61,ባሕቲ,መስከረም መንዩ ኣብ ኣዳል ዝኸተተ በዓል ኣንበላይ ፈረስ ጅግና ሐምድ እድሪስ ዓዋተ

Published: Monday, 07 September 2020
Written by በርሀ ዑቅባዝጊ

ብ61,ባሕቲ,መስከረም መንዩ ኣብ ኣዳል ዝኸተተ

በዓል ኣንበላይ ፈረስ ጅግና ሐምድ እድሪስ ዓዋተ

ምስ ብጾቱ ምስ ሐርበኛታት ሰብ ድርብ ሐሞተ

ማፍያዊ ጉጅለ ህግደፍ ዶ ብነጻነትና ምተጻወተ‘‘

Read more: ብ61,ባሕቲ,መስከረም መንዩ ኣብ ኣዳል ዝኸተተ በዓል ኣንበላይ ፈረስ ጅግና ሐምድ እድሪስ ዓዋተ

ብ61,ባሕቲ,መስከረም መንዩ ኣብ ኣዳል ዝኸተተ በዓል ኣንበላይ ፈረስ ጅግና ሐምድ እድሪስ ዓዋተ

Published: Monday, 07 September 2020
Written by በርሀ ዑቅባዝጊ

ብ61,ባሕቲ,መስከረም መንዩ ኣብ ኣዳል ዝኸተተ

በዓል ኣንበላይ ፈረስ ጅግና ሐምድ እድሪስ ዓዋተ

ምስ ብጾቱ ምስ ሐርበኛታት ሰብ ድርብ ሐሞተ

ማፍያዊ ጉጅለ ህግደፍ ዶ ብነጻነትና ምተጻወተ‘‘

Read more: ብ61,ባሕቲ,መስከረም መንዩ ኣብ ኣዳል ዝኸተተ በዓል ኣንበላይ ፈረስ ጅግና ሐምድ እድሪስ ዓዋተ

ብ61,ባሕቲ,መስከረም መንዩ ኣብ ኣዳል ዝኸተተ በዓል ኣንበላይ ፈረስ ጅግና ሐምድ እድሪስ ዓዋተ

Published: Monday, 07 September 2020
Written by በርሀ ዑቅባዝጊ

ብ61,ባሕቲ,መስከረም መንዩ ኣብ ኣዳል ዝኸተተ

በዓል ኣንበላይ ፈረስ ጅግና ሐምድ እድሪስ ዓዋተ

ምስ ብጾቱ ምስ ሐርበኛታት ሰብ ድርብ ሐሞተ

ማፍያዊ ጉጅለ ህግደፍ ዶ ብነጻነትና ምተጻወተ‘‘

Read more: ብ61,ባሕቲ,መስከረም መንዩ ኣብ ኣዳል ዝኸተተ በዓል ኣንበላይ ፈረስ ጅግና ሐምድ እድሪስ ዓዋተ

ካብ ሎሚ ዝነቀወ ዝብእስ ኣየስረረንን ያኣክል ምሳይ ንትምክሕቲ የብሉን ቦታ

Published: Tuesday, 01 September 2020
Written by በርሀ ዑቅባዝጊ

ካብ ሎሚ ዝነቀወ ዝብእስ ኣየስረረንን

ያኣክል ምሳይ ንትምክሕቲ የብሉን ቦታ

ካብ ራስ ቄሳር ካሳብ ራስ ዲሜራ ደቀባታ

ንጃንዳ ህግደፍ ነቶም መድመይቲ ንህዝብታታ

ተዋሃሂድና ክንኣልዮም ንውረድ ኣብ ባይታ‘‘

ናይ ዕድመ ሰብ ጸጋ ቀዳማይ ወለዶ

Read more: ካብ ሎሚ ዝነቀወ ዝብእስ ኣየስረረንን ያኣክል ምሳይ ንትምክሕቲ የብሉን ቦታ

ብኤሊት ትግራይ ዝተመወሉ መልስኹም ተቐበሉ

Published: Sunday, 23 August 2020
Written by በርሀ ዑቅባዝጊ

ብኤሊት ትግራይ ዝተመወሉ

መልስኹም ተቐበሉ‘‘

በዓል ኣንበላይ ፈርስ ዓዋተ ዝመራሒኦም

ምስ ብጾቱ ሐርበኛታት ድርብ ዝሐሞቶም

ብኣቡ ዓሸራ ኣብ ጎቦ ኣዳል ከቲቶም

ብ61 መስከረም እወ ሰውራ መስሪቶም‘‘

Read more: ብኤሊት ትግራይ ዝተመወሉ መልስኹም ተቐበሉ

ተናዘዛ ተናዘዙ ‘‘ኣቢዪ ኣሕመድ ቀይር ማርሻ‘‘፡ ኤርትራ ኣይትኸውንንያ ናትኩም ውርሻ

Published: Monday, 03 August 2020
Written by በርሀ ዑቅባዝጊ

ተናዘዛ ተናዘዙ ‘‘ኣቢዪ ኣሕመድ ቀይር ማርሻ‘‘ ኤርትራ ኣይትኸውንንያ ናትኩም ውርሻ‘‘

Read more: ተናዘዛ ተናዘዙ ‘‘ኣቢዪ ኣሕመድ ቀይር ማርሻ‘‘፡ ኤርትራ ኣይትኸውንንያ ናትኩም ውርሻ

ካብ ብኣውራጃ ጽልኢ ምፍሐር ካብ ኣብ ዘረባ ተጸሚድካ ምንባር መድሕን ህዝቢ ንኹን ብተግባር‘‘

Published: Sunday, 16 August 2020
Written by በርሀ ዑቅባዝጊ

ካብ ብኣውራጃ ጽልኢ ምፍሐር

ካብ ኣብ ዘረባ ተጸሚድካ ምንባር

መድሕን ህዝቢ ንኹን ብተግባር‘‘

ብሰላሕ መላሕ

ከየግርሁና በዓል ጎራሕ

ሐሊፍናዮም ንጽናሕ;;

Read more: ካብ ብኣውራጃ ጽልኢ ምፍሐር ካብ ኣብ ዘረባ ተጸሚድካ ምንባር መድሕን ህዝቢ ንኹን ብተግባር‘‘

ካብ ጻባ, ዘይተረኸበስ ካብ ማይ ጸባ

Published: Sunday, 19 July 2020
Written by በርሀ ዑቅባዝጊ

ካብ ጻባ,

ዘይተረኸበስ ካብ ማይ ጸባ

ህዝቢ ኤርትራ ረኻቢ ጸበባ

ንሃገርና መድሐና መንዩ ህዝባ‘‘

ንጉዳይናስ ባዕልና ደኣ

Read more: ካብ ጻባ, ዘይተረኸበስ ካብ ማይ ጸባ

መድለዪ