ክቡራት በጻሕትና፡ እንቛዕ ንደሞክራሲያ.ኦርግ ብሰላም በጻሕ(ክን)ኩም። ምስ ሓዲስ ቅርጺ መርበብና ድማ ደስ እናበለና ነላልየ(ክን)ኩም

እዚ ብሓድሽ መልክዕ ቀሪቡ ዝንሆ መርበብ ሓበሬታ ደሞክርስያ.ኦርግ፡ ብዝከኣል መጠን ንበጻሕቲ ብቐሊል ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ ተባሂሉ ዝተቐርጸ እዩ። ኣብ ላዕሊ የማናይ ኩርናዕ 'ሸው ፓነል' ኣብ ዝብል ምስ ዝጥወቕ፡ ኣብ ግዚኡ ኣገዳሲ ዘሎ ክትዓት፣ ኣብ'ቲ ቀንዲ የማናይ ሸነኽ ናይ መርበብና፡ ኣብ እዋኑ ዘሎ ዜና፣ ኣብ ማእከል በብዓይነቲ መግለጺታት፣ ኣብ ጸጋማይ ገድኒ ድማ ኣገደስቲ እዋናዊ ቖጸራታት ተዘርዚሩ ይርከብ። ብዝተረፈ ዝርአ ዘሎን እቲ ካልእ ጉዳያትን ከኣ በብቴማታቱ ኣብ ነናቱ መላጉም ብምጥዋቕ ከብጻሕ ይከኣል። ንዝዀነ ነቐፌታ ይኹን ሞጐስ ንምቕራብ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ተጠቐ(ማ)ሙ።  ሰናይ ምክትታል።

ህልዊ ዜና Latest

 

فعاليات اليوم الرابع للمؤتمرالتنظيمي الأول للجبهة الديمقراطية للوحدة الإرترية

واصل المؤتمرالتنظيمي الأول للجبهة الديمقراطية للوحدة الإرترية في يومه الرابع الموافق السادس عشر من ابريل 2014م فعالياته ففي الفترة الصباحية تمت مواصلة مناقشة البرنامج السياسي، فقرة المبادئ الأساسية حيث أكد المؤتمر أن النظام يمثل قلة قليلة من أبناء التقرينة، تتاجر باسمهم، وتمارس بحقهم إضطهادا طبقيا،

Read more...

ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ)

ሳልሳይ መዓልቲ ጉባኤ፡

ኣብ ናይ ትማሊ ውዕሎ፡ ናይ ኩለን ቤት-ጽሕፈታት ፈጻሚ-ኣካልን ኦዲት ኮሚሽንን ደግሓኤ ደቂቕን ሰፊሕን ዝርዝር ጻብጻብ ናይ 3ተ ዓመት ክቐርብ ከምዝወዓለ፡ ብስፍሓቱን ብዕምቆቱን ዝኣክል ስለ ዘይተወድኤ ጉባኤ ሎሚ ንሳልሳይ መዓልቱ ክቕጽል ምዃኑ ከምዝሓበርና ዝዝከር ኢዩ። ናይ ሎሚ ዛዕባ መቐጸልታ ናይ ትማሊ ኮይኑ፡ ኣብቶም ዝቐረቡ ጸብጻባት መሰረት ብምግባር ብሕኑን መንፈስ ክቕጽል ውዒሉ። ኣስዒቡ ኣብ ዝቐረቡ

Read more...

ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ)

ካልኣይ መዓልቲ ጉባኤ፡

ኣብቲ ብክብ ዝበለ ድምቀትን ዓጀባን ትማሊ መዓልቲ ካብ ናይ ዕጡቓት ናይ ፕሮፖጋንዳን ምንቕቓሕን ኣሃዱታትን ኣባላት መሪሕነትን መሰረታትን ውድብ፡ ካብ ህዝብና ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝመጹን፡ ካብ መሓዙት ውድባትን፡ ሰልፍታትን ማሕበራትን ሓለፍትን ተወከልትን ኣሳቲፉ ብምዕሩግ ኣገባብ ዝተኸፍተ ቀዳማይ ጉባኤ ደግሓኤ ምሕባርና ዝዝከር ኢዩ።

Read more...

فعاليات اليوم الثالث للمؤتمرالتنظيمي الأول للجبهة الديمقراطية للوحدة الإرترية

واصل المؤتمرالتنظيمي الأول للجبهة الديمقراطية للوحدة الإرترية فعالياته في يومه الثالث حيث تم في الفترة الصباحية مواصلة مناقشة التقرير السياسي حيث أمن المؤتمرون على حركة فورتو 21 يناير 2013م دليل واضح

Read more...

ዘንቲ ፖለቲካዊ ውሳኔታት ዝመሓላለፍሉ ዝዓበየ ውድባዊ መድረኽ፡-

ኣብ ዝኾነ ተሓታትነት ዘለዎ ማሕበር፣ ትካል፣ ፖለቲካዊ ውድብ ኮነ፡ መንግስቲ ዝለዓለ መድረኽ ጉባኤ’ዩ። ጉባኤ ሕሉፍ ጉዕዞ ናይ’ቲ ማሕበር፣ ትካል፣ ውድብ ኮነ መንግስቲ ድሕሪት ምልስ ኢሉ ብምፍታሽ፡ ንዝነብረሉ ዘሎ ባዕላውን ወድዓውን ኩነታት ብግቡእ ብምንባብ፡ ናይ

Read more...

ውድባዊ ሰሚናር ደግሓኤ ብ10 ሚያዝያ 2014 ጀሚሩ

ውድባዊ ሰሚናር ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ) ብዝተታሕዘሉ ግዜ መሰረት ሓድነታዊ ናይ ቃልሲ ፍናን ብዝመልኦ ኣገባብ ብ10 ሚያዝያ 2014 ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ፡ ብዝኽሪ ሰማእታት ብወግዒ ተኸፊቱ።

Read more...

ውድባዊ ሰሚናር ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ)

ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ሰሚናር

ካልኣይ ኣጀንዳ፡ “ወድዓውን ባዕላውን ኩነታት ኣብ ውደባ ዝፈጥርዎ ጸገማትን /ተጽዕኖን/ ንምውጋድ ንቃለስ” ኣብ ውድባዊ ሰሚናር ንምይይጥ ዝተዳለወ ሰነድ ብዝምልከት ሎሚ መዓልቲ ቅ.ቀ.፡ ነቲ ካልኣይ ኣጀንድኡ ምሉእ

Read more...

ውድባዊ ሰሚናር ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ)

ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ሰሚናር ካብ ተሳተፍቲ ዝቐረቡ ሕቶታት

ቀዳማይ ኣጀንዳ፡    “ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ) ኣብ ሕቶ ሓድነት ሓይልታት ደንበ-ተቓውሞ ኤርትራ ዘለዎ መትከላዊ እምነትን፡ ንምዕዋቱ ዝግበር ቃልስን፡ ዝገጥምዎ ብድሆታትን ኣመልኪቱ ኣብ ውድባዊ ሰሚናር ንምይይጥ ዝተዳለወ ሰነድ” ብዝምልከት ሎሚ መዓልቲ፡ ነቲ ኣብ ቀዳማይ መዓልቱ ተዳልዮም

Read more...

ሪፖርታጅ ወታሃደራዊ ሰሚናር

ኤርትራዊ ደሞክራሲያዊ ኪዳን

ኤርትራዊ ደሞክራሲያዊ ኪዳን ብፖሎቲካዊ ውድባትን ሰልፍታትን ዝቆመ ሰፊሕ ሃገራዊ ግንባር ኮይኑ ኣብ ወተሃደራዊ መዳይ’ውን ንስርዓት ህግደፍ ንምውጋድ ተወሃሂዱ ብሓባር ዝሰርሕ ትካል ዘለዎ ምዝሕነታዊ ግምባር’ዩ።

እዚ ብዝተወሃሃደ ኣገባብ ኣብ ትሕቲ ሓደ ሓባራዊ ወተሃደራዊ ስትራተጅን ሓባራዊ ወተሃደራዊ መሪሕነትን (ናይ ሓባር ኮማንድ) ዝዋሳእ ወተሃደራዊ ክንፍታት’ዚ

Read more...

ኣገዳስቲ ቆጸራታት Termine

ኣብ መስመር ዘለዉ

We have 6 guests and no members online

Show Panel