ቊጽሪ ስዉኣታን ብዝሒ ህዝባን ዘይትፈልጥ ነጻ ሃገር መን’ያ?

Published: Sunday, 16 August 2020
Written by ወልደየሱስ ዓማር

ብዝኽሪ ስዉኣትና ዝያዳ እነስተንትነሉ ሰሙናት ስለ ዝኾነ፡ ንጽሑፋትናን መደረታትናን ክብርን ዘለኣለማዊ ዝኽርን ንስዉኣትና ብዝብላ ቃላት ክንጅምር ግድን ኢዩ። እቲ ዝኽርን ክብርን ናይ ኲሎም ጀጋኑ ስዉኣት ኤርትራ ዘይግድሶ ስርዓት ኣስመራ’ኳ ብተግባራቱን ጥልመታቱን ከይሓነኸ ዝዝምረለን ቃላት ኢየን።

Read more: ቊጽሪ ስዉኣታን ብዝሒ ህዝባን ዘይትፈልጥ ነጻ ሃገር መን’ያ?

ቀዳሞትስ ነጊርናኩም ምስማዕ ኣቢኹምና

Published: Saturday, 11 April 2020
Written by በርሀ ዑቅባዝጊ

ቀዳሞትስ ነጊርናኩም ምስማዕ ኣቢኹምና እንበር‘‘ኢሰያስ ምስ ኣቢዪ ቃል ኪዳን ምስ ኣሰረ‘‘ህዝቢ ሕጂስ ያኣክል ኢሉ ምስ ነደረ‘‘ንዳግማይ ትንሳኤ ተሐኤ ሰሚዑ ዝባህረረ‘‘ ንማፍያዊ ጉጅለ እንዳ ደገፍካ‘‘ደጊም ያኣክል ንጹህ ከም ጲላጦስ ምዃን‘‘ኣብ ዝጸናሕካ ጸኒሕካ‘‘ ውጥም ቅልቅል ምባል።

Read more: ቀዳሞትስ ነጊርናኩም ምስማዕ ኣቢኹምና

መግለጺ ሓቀኛ ዝምድና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብ ትካላት ጥዕና ትግራይ ይትግበር ኣሎ

Published: Monday, 27 January 2020
Written by ሮቤል በርሀ

ኣብ ዝኾነ ሃገር፡ ኣብ ዝኾነ ሕብረተ-ሰብ ህዝቢ ብህዝቢ ዝመንቀሊኡ ዝኸረረ፡ ኣብ ደማዊ ወግእ (ኲናት)ዝበጽሐ ባእሲ ኣብ ታሪኽ ተራእዩን ተሰሚዑን ኣይፈልጥን። ብርግጽ መንቀሊኡ መሰረታዊ ድዩ ዘይመሰረታዊ ወይ ምኽንያታዊ ድዩ ዘይምኽንያታዊ ዝብል ሕቶን መልስን ንጎኒ ገዲፍና፡ ኣብ ብዙሓት ሃገራትን መንግስታት ተጻብኦታት፣ ምስሕሓባት፣

Read more: መግለጺ ሓቀኛ ዝምድና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብ ትካላት ጥዕና ትግራይ ይትግበር ኣሎ

ተገራጫዊ ባህሪ፡ ተገራጫዊ መርገጽ ይወልድ

Published: Tuesday, 03 December 2019
Written by ካብ ሪምና ኣብራሃ

ትብጻሕ ናብ ዝኸበርካ ሜጀር ጀነራላ ኣበበ ተ/ሃይማኖት (ጀቤ)

ኣቐዲመ ናይ ኣኽብሮት ሰላምታይ ኣቕርበልካ። ምሉእ ጥዕናን ቅሱን ማሕበራዊ ህይወትን ክህልወካ ድማ እምነ። ብወገነይ ፈጣሪ ይመስገን ጽቡቕ ኣለኹ።

ዝኸበርካ ጀነራል ኣበበ፡ ብግምት ናይ ሎሚ ሰለስተ ዓመት ኣቢሉ ይኸውን ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣመሪካ ብሕጊ ካልኣይ ድግሪ (ማስተርስ) ኣጽኒዕካ ከም ዝተመረቕካ፡ ኣብ’ቲ ካልኣይ ድግሪ ዝሓዝካሉ፡ ዓለማዊ ሕጊ ብዛዕባ ኣጠቓቕማ ማያዊ ባሕሪ እንታይ ከም ዝብል፡ ቅድሚኡ ኣብ ኣእምሮኻ ዘይነበረ ሓድሽ ግንዛቤ ከም ዝረኸብካ፡ ካብ’ቲ ዝረኸብካዮ ሓበሬታ ተበጊስካ ድማ፡ ኢትዮጵያ ናይ ግድን ኣፍ ደገ ባሕሪ ክህልዋ ኣለዎ

Read more: ተገራጫዊ ባህሪ፡ ተገራጫዊ መርገጽ ይወልድ

ዓደይ ናፊቐ

Published: Thursday, 07 November 2019
Written by በርሀ ዑቅባዝጊ ሃገር ጀርመን

ንዓሻ ደርጓሐሉ ኣበይ ከእምቶ‘‘ንለባም ኣምተሉ ኣበይ ከይስሕቶ‘‘ኣቢዪ ኣሕመድ ካብ ኣግሃዶ‘‘ ንመንነትና ናብ ዕዳጋ ክውርዶ‘‘ቱታ ዝብል ጅግና የለን ዶ‘‘ ንሉኡክ ኣስራተ ካሳ‘‘ ደመኛ ዓደቦ‘ውክልና ናይ ህዝቢ ኤርትራ‘‘መን ምስ ሃቦ‘ውክልና ንናቢዪ ዘረክቦ።

Read more: ዓደይ ናፊቐ

ነንሕድሕዱ ዝላተም ፕሮፖጋንዳ፡ ባህሪ ወንነቱ የቃልዕ ‘ምበር ኣየዐውትን።

Published: Friday, 26 April 2019
Written by ዘይነብ መ/ብርሃን

ኢሳያስ ኣፈወርቂ ወትሩ ድላዩ ምስ ገበረ’ዩ። ብዛዕባ ንሱ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ኤርትራ ዝወስዶ ስጉምቲ ዝዓጦ ሰብ ኣይኮነን። ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ’ዩ በቲ ዝወስዶ ኣረሜናዊ ስጉምቲ ኣብ ክንዲ ዝሕፍር፡ ተገልቢጡ ከስተናዕቕ ከባጩ ዝስማዕ።

Read more: ነንሕድሕዱ ዝላተም ፕሮፖጋንዳ፡ ባህሪ ወንነቱ የቃልዕ ‘ምበር ኣየዐውትን።

መድለዪ