ጅንጅብል መን እንተበሉኻ መን ትብል‘‘

Published: Monday, 14 October 2019
Written by በርሀ ዑቅባዝጊ ሃገር ጀርመን

ህዝቢ ኤርትራ ዝረኸቦ

ክንዛረብ ዶ ከላእ ትዛረቦ

ብኣፎም ተለጒሞም ኣዛብእ ዓደቦ‘‘

Read more: ጅንጅብል መን እንተበሉኻ መን ትብል‘‘

ኤርትርዊት ማሕዘል ክሳብ ማዓስ ክትብደል

Published: Friday, 20 September 2019
Written by በርሀ ዑቅባዝጊ ሃገር ጀርመን

ብሐርነት ክትጽንበል‘‘

ንከም ነፋሒቶ ሕብሩ ዝለዋውጥ

ካብ ያዕ በልዎ ያዕ ንበሎ ይሰልጥ

ንማፍያዊ ጉጅለ ህግደፍ ክንልውጥ;;

Read more: ኤርትርዊት ማሕዘል ክሳብ ማዓስ ክትብደል

ሐጋዚኣ ዝረኣየት ባርያስ‘‘መዲዳ ትሐብእ ኣብዛ ዓለምና ክንደይ ኣሎ ሕልንኡ ክፉእ

Published: Friday, 20 September 2019
Written by በርሀ ዑቅባዝጊ

 

ደላዪ ፍትሒ እየ እንዳበለ ንደላይ ፍትሒ ዝጸልእ‘‘

ንተኻፈልቲ ሰላማዊ ሰልፊ ፖሎኛ

ዋላ ምሳኹም እንተ ዘይወዓልና

ንደለይቲ ፍትሒ ኣጆኹም ኣጆና‘‘

Read more: ሐጋዚኣ ዝረኣየት ባርያስ‘‘መዲዳ ትሐብእ ኣብዛ ዓለምና ክንደይ ኣሎ ሕልንኡ ክፉእ

ኤርትራዊያን ደቀባት ደቂ ርስቲ ካብ ጥንቲ ነዘዝመጹ ወረርቲ ዝኸፈልና ረዚን መስዋእቲ‘‘

Published: Friday, 20 September 2019
Written by በርሀ ዑቅባዝጊ ሃገር ጀርመን።

 

እታ ኤርትራዊት ዋዕሮ

ሐማደኤ ምስ ኮና ሃረምቲ ኮቦሮ

ብምሕደራ ጃንዳ ህግደፍ ዜሮ

ሩባ ወሪዳ ማይ ብዝባና ትጾሮ

Read more: ኤርትራዊያን ደቀባት ደቂ ርስቲ ካብ ጥንቲ ነዘዝመጹ ወረርቲ ዝኸፈልና ረዚን መስዋእቲ‘‘

ብግፋ ሃገር ጥራያ ኣትሪፎማ፡ ተቃውሞ ደንበ ድማ፡ዝደሐራ ዝቐደማ፡ክንዲ ዝግደማ፡ኣብ ኣዳራሻት ድራማ።

Published: Thursday, 04 July 2019
Written by በርሀ ዑቅባዝጊ ሃገር ጀርመን

ቆሉዑ ከለና ከምዚ ንብል ነርና;

ኣመሪካኖ ፈይ ፈይ;ክሎ ሽኮር ንኣፈይ;

ምስ ጎበዝና;ኤርትራ ንኤርትራዊያን ጨሪሕና;

Read more: ብግፋ ሃገር ጥራያ ኣትሪፎማ፡ ተቃውሞ ደንበ ድማ፡ዝደሐራ ዝቐደማ፡ክንዲ ዝግደማ፡ኣብ ኣዳራሻት ድራማ።

ካብ ጌጋና ተማሂርና ዶ እወ እንተኮይኑ ተዳሊና ዶ

Published: Friday, 31 May 2019
Written by በርሀ ዑቅባዝጊ ሃገር ጀርመን

 

እንታይ ደኣ በበይንኻ ኣጉዶ

ንሰላማዊ ስልፊ ዲሲ ዘሰንበዶ

ንኣርዮስ ኣውሪድና ዘይንፈርዶ;;

መለይ ኣንበልብሊ

Read more: ካብ ጌጋና ተማሂርና ዶ እወ እንተኮይኑ ተዳሊና ዶ

ገመለይ ኣዉልዔይ ኣንበልቢላ;; ከይትብገስ ዕንቅፋት በዚሕዋ; እንበር እንተ ተበጊሳስ;

Published: Monday, 10 June 2019
Written by በርሀ ዑቅባዝጊ ሃገር ጀርመን

ንሳ እያ ከም ትማሊ ተምጽእ ራህዋ;; 

ከምዚ ሕጂ ኣብ ሰብዓታት;ብኩዑሶ;ህዝቢ ብቲፎዞ ምስ ተባእሰ;

Read more: ገመለይ ኣዉልዔይ ኣንበልቢላ;; ከይትብገስ ዕንቅፋት በዚሕዋ; እንበር እንተ ተበጊሳስ;

ዘለፋታት በዚሑ እሞ ሐቂ ዶ ክንዛረብ ተበላጺ መልሐስካ ከንሽቦ ግበር ኣደብ

Published: Friday, 31 May 2019
Written by በርሀ ዑቅባዝጊ ሃገር ጀርመን

ብደገን ውሽጥን እንታይ ይበሃ ኣሎ

ጉሒላ ብነጻነትና ክምድር መን ወከሎ

ቂመኛ ደቀባት ተኣለ ዩ ዝበሃል ዘሎ;;

Read more: ዘለፋታት በዚሑ እሞ ሐቂ ዶ ክንዛረብ ተበላጺ መልሐስካ ከንሽቦ ግበር ኣደብ

መድለዪ