ኣብዚ,10,ዓመታት ደጀና ፓልቶክ

ባይታና መድያታት ምስ ፌስቡክ

ሕጂ ድማ ኣብ ዙም ትኽ ብትኽ

ዘረባ ንመጥጥ ክንዲ ነብሎ ብትኽ‘‘

ንድሕሪት ኣይንጉተቶ

ያኣክል ንሃገራዊ ባይቶ

ንጉጅለ ህግደፍ ክንምክቶ

ሕጅስ ናብ ስራሕ ንእቶ‘‘

ራህዋ ፍትሒ ዝሐረሞ ህዝቢ

ዝውስን ተሳኢኑ ዝብል እንቢ

ኑኡስ ምስ ዓቢ ተዛራቢ ኮይኑ

ግብሪ ጎዶሉ ምውሳን ተሳኢኑ‘‘

ዘዝኾረየ ኢዱ ምስ ኣከበ

ከም ጲላጥስ ኢዱ ዝሐጸበ

ነቐፌታ ንተቓውሞ ደንበ

ፍታሕ ኣይኮነን ዘዘርከበ

ኣፉ ዘዝሃቦ እንተ ተዛረበ

መን ክገብረልና ንጽበ

ኣየናይ ህዝቢዩ ዋጋ ከይሃበ

ብዘረባ ሐርነት ዝረኸበ‘‘

እንዳ ተባህለ ኣፍ ኣርክቡ

ኣብ ዘራባ መረት ዓሪቡ

ብድኽመት ውድባት ክዛረቡ

ንፋስ ይኣትዎም ምስ ተኣከቡ‘‘

ናብ ዘዝዓመረ ጕያ ያዕ ንበሎ

ንህግደፍ ካብ ሱሩ ክንነቕሎ

ተባህለ ኣይኮነን ዘድሊ ዘሎ

ኣብ ባይታ ግብሪ የድሊ ኣሎ‘‘

ብግዝያዊ መንግስቲ ደም ዘንብዖ

ተንቤናይ ንህዝብና ኣንጊሁ ዝከድዖ

ሃብቲ ሃገርና ኤርትራ ምስ መንዝዖ

ንህግደፍ በየናይ ዓንቀጽ ኢና ንረትዖ‘‘

ኣቦይን ኣደይን በበይኑ ሕልሞም

ጉሒላ መምስ ዘመጸ ውዲት ይልም

ተዛረብቲስ ኣይወሐድናን እምም

ብማዕዶ ኮንካ ኣሰርሑን እባ ግርም

ኣለኹ ይበል ብህዝቡን ሃገሩን ዝሐምም‘‘

ምውርዛይ ያኣክል ሎምስ

ካብ ብማዕዶ ኢድና ንሐውስ

ኣይገበርኩምን እንታይ ይዓብስ

ዝሃንጽ ኣይረኤናን ብጀካ ዘፍርስ‘‘

ናትና ንግበር ያኣክል ወደሳ

ሃገርና ናብ ደቀባታ ክንመልሳ

ምስ ንፋቐር ኢና ንኽውን ዋሕሳ

ካብ ማእከልና ቦሎኽ ክብል ኣንበሳ‘‘

ደጀን ዘረባ ኮና ምስ ጸናሕና

ክንዲ እንካን ሃባን ሐዲሽ ምስ ፈተና

ኤርትራዊያን ቀዳሞትና ዳሕሮዎታና

ናይ ዘረባ ጀጋኑ ኮና ተሪፍና‘‘

ግብራዊያን ንኹን ደቂ ኤረይ

ብሐደ ድምጺ ኣስላማይ ምስ ክስታናይ

ሕጂ ዩ ሰዓቱ ንማፍያዊ ጉጅለ ንምእላይ‘‘

ብኣጋ ዘይተሐከመ ቁስሊ

ኣይርከቦን ዩ ፈውሲ

ምግድዳዕ ያኣክል ሎምሲ‘‘

ንያኣክል ግብሪ እንተ ዘይወሰኽናሉ

ብውሽጢ ህዝቢ እንተ ዘይተላዒሉ

ኣብ ድያስፖራ ያኣክል እንተ ኢሉ

ያኣክል ጭርሖ ጥራይ እንደኣሉ‘‘

ሕጂስ ያኣክል ክሳብ ማዓስ ክንዛረብ

ንዓመታት ተዛሪብና ንፍንጣሕ ንእከብ

ንወስን ዘረባስ ኣይረኸብናሉን መኽሰብ

ተቃሊሱዩ መሰሉ ዘራጋግጽ ወዲ ሰብ‘‘

ዓወት ነቲ ደም ዝነብዕ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ‘‘ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ ሰማእታትና,ስዕረት ንጃንዳ ህግደፍን ዓንገልቶምን‘‘ ብኣባል ተ,ሐ,ኤ,በርሀ ዑቅባዝጊ ኣብ ሃገር ጀርመን።