ንህዝቢ ኤርትራ ፋሕ እንዳ በሎ

ተቓውሞ ደንበ እንታይ ይጽበሎ

ንሱ ዕላሙኡ ሃሪሙ ጎጃም ዎሎ

   እንዳ ኸደ ይዛወር ኤሎ‘‘

ናይ መን ንበሎስ ኣለዎ ሐለፋ

ንሃገር ብዘይ ህዝቢ እንዳ ኣትረፋ

ውድባት ሰልፍታት ክንዲ ዝዳጋገፋ

ን29 ዓመት ኣብ ዘረባ ግዜ የሕልፋ‘‘

ያኣክል ንፈላጣት ኢና በሃልቲ

ተቃለስቲ ዶ ተማጻደቕቲ

ኣብ ዘረባ እንበር ግብሪ ዋላ ሐንቲ

ህዝቢ ከየድሐንካ ዶ ብጽባሕ ትዝቲ‘‘

ዘበን ግርንቢጢ ማይ ንዓቐብ

ኢትዮጳያዊያን ሕልሞም ዓሰብ

ኤርትራዊያን ኣዚርና እባ ንሕሰብ‘‘

ሑጹብ መዓንጣ ወዳቢ

ሲኢኑ እንበር ህዝቢ

ድሉው ዩ ንህዝባዊ ናዕቢ‘‘

ቃልስና ህዝባዊ ምዃኑ ክነፍልጣ

ተባህለ ገዲፍና ቅልጽምና ነሕብጣ

ህግደፍ በብሐደ ክልቀሙ ብወረጣ‘‘

ተንቤናይ ንባህልታትና ዝደፈረ

ይባ ይማ ከሎ ዝመቀረ

ኣቦይ ኣደይ ዶ ብባባ ምተቐየረ

ንባህሊ ዓደቦ ክገብሮ ነበረ ያ ነበረ‘‘

ህግደፋዊያን ንሕና ንሱ

ንመጽነት ዓደቦ ዝውድሱ

ኣሜን በሃልቲ ጽባሕ ትኽሰሱ‘‘

ካድራት ህግደፍ ምስ ኮኑ ፈረዲ

ኣብ ገጠር ከተማ ዳኛታት ዓዲ

ምስ ጀነራላቱ ሲኢኖም ቀይዲ

ህዝቢ ኤርትራ ሐሪምዎ ፍርዲ‘‘

እንታይ ይብል ኣሎ ህዝብና

ናይ ኤርትራ ውድባት ኣለዋና

ተቃወምቲ ህግደፍ ብደገ ሰሚዕና

መዓስ ኢዮም ሐራ ዘውጹኡና‘‘

ውድባት ሰልፍታት ተናሳሐ

ብዘረባ ዲኽን ንህግደፍ ክትፍንጥሐ

መነመን እየን ዕምሪ ጃንዳ ህግደፍ ዘናውሐ

ንጽገና እንበር ንሱር ነቅል ለውጢ ዘይሰርሐ‘‘

ኣየወ ኣይትብዙሑ

ኣይኮነን መርገም ኣይትርብሑ

ኤርትራዊያን ኣብ ዘረባ ኣፎም በሊሑ

ወገነይ ወገንካ ጭርሖ ምስ ኣብዝሑ

ሰለዚ ዩ ዕምሪ ጃንዳ ህግደፍ ተናዊሑ‘‘

ስብሐት ዕላማኻ ኣይትስሐት

እቲኦም ከ እንታይ ኳዃት

እቶም ክንዮዎት ከ ምራኻት

እንታይ ዩ ሽግርና ደቀባት

ንሐደ ዕላማ ን29 ዓመታት

በበይንኻ ምምጓት

እዚኣስ ኣለዋ ብልሐት

ተሕትት እያ ብክድዓት‘‘

ዓወት ነቲ ደም ዝነብዕ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ‘‘ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ ሰማእታትና,ስዕረት ንጃንዳ ህግደፍን ዓንገልቶምን‘‘ ብኣባል ተ,ሐ,ኤ,በርሀ ዑቅባዝጊ ኣብ ሃገር ጀርመን።