እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 15 guests and no members online

ኤርትራ፡ ሓንቲ ሃገር ክልተ መዓልቲ ናጽነት

መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ፡ ከቢድ ዋጋ ዝተኸፍላ ህያብ ስውኣት ስለዝኾነት፡ ሓንቲ ካብተን ፍሉያትን ክቡራትን በዓላት ሃገርና ክትከውን ግቡእ’ዩ። ህዝቢ ኤርትራ፡ እታ ን30 ዓመታት ዝበሃጋ ሓቀኛ ናጽነት ኣንተዝጭብጣ፡ “ቅሰኑ ስዉኣትና፡ ሳላኹምም ጽሩይ ኣየር ናጽነት ከነተንፍስ፡ ኮሪዕና ክንነብርን ኣብ ዓለም ግቡእ ቦታና ክንሕዝን በቂዕና” ኢሉ ልዑል ምስጋናኡን ኣኽብሮቱን ንስዉኣትን ንህሉዋትን ሰብ

Read more: ኤርትራ፡ ሓንቲ ሃገር ክልተ መዓልቲ...

ነብስ ወከፍ ዜጋ ምስ ምጽንባል ሃገራዊ ነጻነት፡ ኣብ ገዛእ ነብሱ ናይ ሓሳብ ሓርነት ክእውጅ ይግባእ፡

እንርከበሉ ሰሙን ቅኒያት ዕለተ ነጻነት’ዩ። መግዛእታዊ ሰራዊት ካብ ምድሪ ኤርትራ ዝተነቕለላ፡ ዓመጸኛ ብዝርደኦ ቋንቃ ስነ-መጎት ሓይሊ መልሲ ዝረኸበላን ጉዕዞ 30 ዓመት ቃልስን መስዋእትን ብድሙቕ ዓወት ጀጋኑ ኤርትራውያን መኸተምታ ዝተግብረላ መበል 27 ዓመት ነጻነት

Read more: ነብስ ወከፍ ዜጋ ምስ ምጽንባል...

ውሽጣዊ ጭንቀት ዝደፍኦ ሕሱር መግለጺ፡-

ኣብ ስልጣን ዝመጽኣሉ፡ ብሕጋዊ ድዩ ብዘይሕጋዊ፡ ባህሪኡ ህዝባዊ ድዩ ጸረ-ህዝቢ ዝብል ፖለቲካዊ መምዘኒ ንጎኒ ገዲፍካ፡ ፖለቲካዊ ሓይልታት ሃገራዊ ፖለቲካዊ ስልጣን ምስ ጨበጡ ካብ ቅድሚኡ ዝነበሮም ኣካይዳ ፍልይ ዝበለ ኣገባብ’ዮም ዝኸተሉ። እንታይ ክብሉን ክገብሩን

Read more: ውሽጣዊ ጭንቀት ዝደፍኦ ሕሱር መግለጺ፡-

ሰባት ዝመሰሎም ፖለቲካዊ ርእይቶ እንከንጸባርቑ፡ ብስምዒት ካብ ምኹናን ብትዕግስቲ ምምዝዛን

ደቂ-ሰባት ከም’ቲ ሓደ ዓይነት መልክዕን ምስልን፣ ተመሳሳሊ ቁመትን ክብደትን ዘይብልና፡ በበይኑ ማሕበራዊ ባህግን ፖለቲካዊ ስነ-ሓሳብን

Read more: ሰባት ዝመሰሎም ፖለቲካዊ ርእይቶ...

ንፖለቲካዊ ጭቆና ምጽማም ስለምንታይ? ክሳብ መዓስ’ከ?

ሓሚምካ፡ ምኽንያት ሕማምካ ፈሊጥካን መድሓኒት እናወሰድካን ንዝስመዐካ ስቓይ፡ ንውሽጥኻ ጌርካ ክትጻወር ክትጽመም ዓቕሊ ይሃብካ ጥራሕ ዘድልዮ ጽቡቕ ነገር’ዩ። ምኽንያቱ፡ ሕማምካ ፈሊጥካ መድሓኒት እናወሰድካ እንከለኻ ንውሽጣዊ ስቓይካ ካብ ዓው ኢልካ ብኣዋያት ምግላጽ፡

Read more: ንፖለቲካዊ ጭቆና ምጽማም...

ደቡባዊ ክፍሊ ኣፍሪቃ፡ ኣብነታዊ ኣፈታትሓ ፖለቲካዊ ግርጭትን መትከላዊ ጽንዓትን

ኣብ መንጎ ፖለቲካዊ ውድባትን መንግስታትን ርእይቶ ወይ ኣተሓሳስባ ማእከል ዝገበረ ፍልልይ እንከጋጥም፡ ውሽጡ ቅንዕና መልክዕ ኣቀራርባኡ ድማ ሰላማዊ እንተደኣ ኮይኑ፡ ከም ክኸውን ዘለዎ ባህሪያዊ ነገር

Read more: ደቡባዊ ክፍሊ ኣፍሪቃ፡ ኣብነታዊ...

ተስካር ዝለመደ ሕሙም ርእዩ የምባሁቕ፡ ጽግዕተኛ ፖለቲካዊ ባህሪ ጎይታ ብምርካቡ ይስሕቕ፡                                  

ስርቂ፣ ሓሶት፣ ፍሽኩልና፣ ተጸባይነት፣ ተንበርካኽነት፣ ጽግዕተኝነት ኣብ ኩሎም ብሄራትን ብሄረ ሰባትን ህዝብታት ኤርትራ ቅቡል ኣይኮነን

Read more: ተስካር ዝለመደ ሕሙም ርእዩ...

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ቃለ መጠይቕ

Show Panel