User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

 

ምንቅስቓስደለይቲለውጢንምድልዳልንብሩህመጻኢሃገርናንምውሓስን መስሪሒና ዝኾነ ፍትሓዊ ሰነድ ብምርድዳእ ንምጽዳቕን ምትካልንኣገዳሲእምነ-ኩርናዕምዃኑብሩህዩ።

Read more...

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

ሓደ ሓላፊ፡ ካብ መራሒ መስርዕ ጀሚርካ ክሳብ’ቲ ዝለዓለ ሓላፊ ሰራዊት ንስርሑን መሳርሕቱን ምውዳብ፡ ፖለቲካዊን ወትሃደራዊን፡ ኣካዳሚያዊ ይኹኑ መደባት ትምህርትን ስልጠናን ምውጻእ፡ ኣብ ግብሪ ዝትርጎመሉ ግዜን ኩነታትን ኣብ ወረቐት ምስኣል፡፡ በቢምዕራፋቱ ብኸመይ ተተግቢሩ? እንታይ ውጽኢት ተረኺቡዎ? ተገምጊሙ ናይ ርብዒ፡ ናይ ፍርቂ፡ ናይ ሰለስተ ርብዒን ናይ ዓመትን ጸብጻባት በቢጽፍሑ ምልኣኽ …ዝብሉ ናይ ኹሉ ሻዕ ስርሑን ሓላፍነቱን እዮም፡፡

Read more...

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

ሓበሬታ ካብ ባለ ነኪ ቅድሚ 21 ጥሪ 2013  “ናይ ዜሮ ሰዓት” ዘርእስታ ዓንቀጽ ንሰማዕቲ ምስ ፈነኹ  ክሳብ’ዛ ሕጂ ዕለት ንሓደ ዓመት ዝኣክል ከም’ታ ኣብ ገማግም ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ትርከብ ሰገን ርእሰይ  ናብ ሑጻ ቀቢረ ጸኒሐ፡፡ ስለምንታይ ከምዝተዓቀብኩ ንግዜ ሓዲገ ሕጂ ንዝረኸብኩዎ

Read more...

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

ምሉእ ስም - ፍጹም በራኺ ወልደማርያም
ዕለት ትውልዲ - 13.01.1977
ቦታ ትውልዲ - ከተማ ከረን
ንሃገራዊ ኣገልግሎት ምስ ከደ ወለዱ ደሃዩ ካብ ዘይረኽቡ ድሮ ሰለስተ ዓመታት ኮይኑን ብወገኖም ኣብ ኩሉ ሓቲቶም ክሰልጦም ስለዘይከኣለ፤ ምናልባት ዝፈልጥዎን ሓበሬትኡ ክህቡ ዝኽእሉ ምስዝህልዉ በዚ ዝስዕብ ኣድራሻታት ሓበሬታ ክትህብዎም ወለዱን ቤተ-ሰቡን ብሃንቀውታ እናተጸበዩ ንኹሉ ክተሓባበር ዝኽእል ኤርትራዊ ይምሕጸኑ።

Read more...