እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 36 guests and no members online

ህዝቢ ኤርትራ ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን ዝሩዕ ጅሆ ህዝቢ’ዩ። ዝሩዕ ወይ ጅሆ ህዝቢ’ዩ ክብል እንከለኹ፡ እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝነብር ህዝቢ ጥራሕ ማለተይ ኣይኮኑኩን። ዋላ’ቲ ኣነን ንዕድለይን ኢሉ ዝመሃዘ ምሂዙ፡ ዝገበረ ጌሩ፡ ካብ መጻወድያ ናይ’ዚ ጨፍላቒ ስርዓት ከምልጥ ዝኸኣለ’ሞ፡ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራትን ኣህጉራትን ዝነብር ዘሎ’ውን ብቐጥታ ዘይኮነ ብተዘዋዋሪ ዝሩዕ ወይ ጅሆ ካብ ምዃን ነጻ ኣይኮነን ዝብል እምነት ኣለኒ። ብናይ’ቲ ሚዛን ነቲ ዛጊት ኣብ ትሕቲ’ዚ ኣረሜናዊ ጉጅለ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝርከብ ህዝቢ ቀዳማይ ቀጥታዊ ዝሩዕ ወይ ጅሆ ኢለ ክሰምዮ እንከለኹ፡ ነቲ ብቐጥታ ህግደፍ ዘይቆጻጸሮ ከኣ ካልኣይ ዝሩዕ ወይ ጅሆ ኢለ ክሰምዮ እደሊ። ኣብ’ዚ ክፍለጥ ዘለዎ ኣብ መንጎ’ዞም ክልተ ዝሩዓት ወይ ጅሆታት ዘይከሓድ ፍልል ምህላው’ዩ። ምኽንያቱ እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝነብር ህዝቢ ብቐጥታ በትሪ ናይ ጸላኢ ኣብ ዝባኑ’ዩ ዝዓርፍ ዘሎ። መባእታዊ ክብረት ሰብኣዊ መሰል የብሉን። ድሌቱ ኣይዛረብ። ናብ ድሌቱ ብነጻነት ኣይንቀሳቐስ። ድሌቱ ኣይሰርሕ። ናይ ፍርያቱ ነጻ ተጠቃማይ ኣይኮነ። ብፖለቲካዊ ጭቆናን ንሱ ዘምጸኦ ዓሚቕ ድኽነትን ዝሳቐ ዘሎ ህዝቢ’ዩ። እዚ ድማ’ዩ እቲ ካብ ሃገር ክወጽእ ዘገድዶ ዘሎ። እቲ ኣብ ወጻኢ ዝነብር ግን፡ ኩሉ ንምባል’ኳ ዘይከኣል እንተኾነ፡ ብፍላይ እቲ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ዝበጽሐ፡ ምስ ኩሉ ጸገሙ ነገራዊ ድኽነት ስኢኑ ጸሙ ኣይሓድርን። ካብ ትእዛዝ ህግደፍ ነጻ’ዩ። ናይ ግፋ ስግኣት የብሉን። ሰብኣዊ መሰሉ ብተነጻጻሪ ክቡር’ዩ። እዚ ንጹር ፍልልይ ይመስለኒ። ከም ህዝብን ከም ሃገርን መጻኢና ከመይ ኣብ ዝብል ሓሳብ መጺእካ ግን፡ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለው ኮነ ኣብ ስደት ዝርከቡ ሓላፍነት ንዝስመዖም ግዱሳት ዜጋታት፡ ማዕረ ሻቕሎት ዘሎ ይመስለኒ። ምኽንያቱ ጉዳይ ሃገር ንኹሉ ድቃስ ዘይህብ’ዩ። ኣብ’ዛ ገና ሰፊሕ ስድራ ቤታዊ ምትእስሳር ዝረኣየላ ኤርትራ፡ እንትርፎ እቶም ውሑዳት ተረርቲ ልቢ፡ ዝበዝሕ ኤርትራዊ ኣብ ዝሃለወ ይሃሉ፡ ብርግጽ ኣይጠዓሞን ኣይቀሰነን ድማ።

እዚ ኲነተ ሓቂ ቀጥታዊ ኲነተ ስነ-ኣእምሮኣዊ ተጽዕኖ ዘለዎ ሕማቕ ኣተሃላልዋ’ዩ። ስለዚ ግድን ብጥበብ፡ ብትዓት፡ ብቆራጽነት ክስገር ክሕለፍ ዘለዎ ክስተት’ዩ። ደመኛ ጸላኢና ኢሳያስ ኣፈ-ወርቂ ኣብ’ዚ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ቅድሚ ሕጂ ኢልዎ ዘይፈልጥ ክብል ሰሚዐ’ዮ። እንታይ ኢሉ ይመስለኩም፡ “እዛ ሃገር ናይ ኩሉ ዜጋያ” ኢሉ። ዘክሩ’ሞ፡ ቅድሚ ሕጂ ተሓቢኡ ዘይኮነ ኣፍ ልቡ ነፊሑ እዛ ሃገር ህዝባዊ ግንባር ኣምጺእዋ፡ ህዝባዊ ግንባር ከኣ የመሓድራ ይብል ኔሩ። ብተግባር ድማ ኣይኮነን ነቶም ብቐጥታ ኣብ መስርዕ ገድሊ ዘይተጸንበሩን፡ ኣብ ትሕቲ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ድማ ዘይነበሩን ዜጋታት፡ ነቶም ኣብ ውሽጢ ህዝባዊ ግንባር ተወዲቦም ሃገራዊ ግቦኦም ዝፈጸሙ ተጋደልትን ሓፋሽ ውድባትን ከይተረፈ፡ ዝተፈላለየ ኣስማት እናጠመቐ፡ ቀዳማይን ካልኣይ ዜጋ ፈጢሩ ብኣድልዎ የመሓድርን ተጠቃምን ተዓዛብን ጋብ ኣንጊሱ ምህላውን’ዩ። ስለዚ “እዛ ሃገር ናይ ኩሉ’ያ” ምባሉ ዝተለምደ ናይ ቅጥፈት ቃሉ ደኣምበር፡ እምነቱ ኣይኮነን። ኣብ’ዚ ምብጽሑ ግን እታ መሸንቅቖ ትጸብብ ከም ዘላ ምግንዛቡ’ዩ ዘመልክት።

እወ፡ ሃገር ናይ ኩሉ’ያ ዝብል ልባዊ እምነት እንተ ዝነብሮ፡ ፈላሊኻ ግዛእ ፖሊሲ ኣይምተጠቕመን። ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ዜጋታት ብሰሪ ዝተፈልየ ኣተሓሳስባ መሓዞም፡ ንዘይቅቡል ምሕደራኡ ምቅዋሞም፡ ንብረቶምን ጥሪቶምን ኣይምተዘምቱን። ግዳይ ቀጥታዊ ማእሰርትን ስነ-ኣእምሮኣዊ ጸቕጥን ኣይምኾኑን። ከም ካልኣይ ዜጋ ኣይምተቖጽሩን። ሃገሮም ገዲፎም ናብ ዓዲ ጓና ኣይምተሰዱን። ንሱን ደቀ-መዛሙርቱን ከኣ፡ ብህይወት፣ ጉልበት፣ ገንዘብ ህዝቢ፡ ከም ጸባን ጠጥዕን ዝረኸቡ ኣብታይ ፍንጥርያ ክብሉ ኣይምተዓዘብናን። ብዝኾነ ነዚ ውልቀ-መላኺ ባእታን ጃንድኡን ክንቀብጾም ጥራሕ’ዩ ዘለና። ካብኦም ንጽበዮ ሰላም፡ ደሞክራሲ፡ ልምዓት ፈጺሙ ክህሉ የብሉን። ምኽንያቱ ርብዒ ዘመን ኣብ ስልጣን ጸኒሖም እንታይ ኮይኖም መንገዲ ሰላም፡ ደሞክራሲ፡ ልምዓት ዘይተኸተሉ? እንታይ ኮይኖም ኣንጻሩ ደው ኢሎም? ብግቡእ ክስቆረና ኣለዎ። ስለዝጠፍኦም ዘይኮነ ባህሪኦም ስለዘየፍቅደሎም ኣይገብርዎን። ሕጂ ከም ሰባትን ከም ፖለቲካዊ ስርዓት ኣርጊኦም፡ ተፈንፊኖም ተነጺሎም፡ ሎሚ’ዶ ጽባሕ ዕለተ ውድቀቶም ኣብ ዘቋምትሉ ዘለው ክልብሙ ኣይሕሰብን። ኣበየናይ ሃገር መን ዝበሃል መላኺ ስርዓት ዝገብሮ ተመክሮ ክገብሩ? እዚ ዝሕሰብ ኣይኮነን።

ስለዚ እቶም መሰልና ዝተነፈግና ከም ካልኣይ ዜጋ ተቖጺርና ኣብ ገዛእ ሃገርና ተዓዘብቲ ክንከውን ዝተፈረድና፡ እዚ ላግጺ፣ ባጫ፣ ኣሽካዕላል ከብቅዕ፡ ዋናታት ነብስናን ሃገርናን ክንከውን ክንሓብር ክንምክት ጥራሕ’ዩ ዘለና። ካልእ መዋጽኦ መንገዲ ይረኣየኒ የለን። ደኒንካ ምብካይ ንልቢ መለኽቲ ኣይረስርስን። ንስደት ምኻድ ምሉእ ፍታሕ ኣይምጽእን። ኣብ ዘይ መሰረታዊ ነገራት ሕድሕድካ ምክሳስ መፍቶ ጸላኢ ደኣምበር፡ ሽግርና ኣብ ምፍታሕ ዘምጸኦ ለውጢ የለን። ንሱ ክኣስር፡ ክስውር፡ ክቐትል ንሕና’ኸ ስቕ። ጸጊብኩም ቀበጥበጥ ኣብ’ዚ ሕኩም እንክብለና ስቕ። ግለት ሓተላ እንክብለና ትም ሕትም። ኣይፋልናን ንመሰልና፡ ንኽብረትና፡ ንመንነትናስ ባዕልና ደኣ ንሰለፈላ። ሳላ ባዕዳውያን መግዛእትን ሳልኡን ጠመንጃ ምፍታሕን ምግጣምን ዘይኽእል የብልናን። ቁም-ነገር ክገብር ንዝደሊ ድማ ጠመንጃ ምርካብ ርሑቕ ኣይኮነን። ዘይ ኣብ ቆፎታትን ሳናዱቕን ነፍስ ወከፍ ገዛ’ዩ ተቐሚጡ ዘሎ።

እዚ ጉጅለ ጸረ-ህዝቢ፣ ጸረ-ደሞክራሲ፣ ጸረ- ፍቶታዊ ደሞክራስያዊ ማዕርነት ከንሱ፡ ብናይ ኣምስሉ ሰሚናራት ኣኼባታት፡ ብፕሮፖጋዳዊ ደሮና ኣእምሮና ደፊኑ ባሮቱ ኮይና ክንቅጽል’ዩ ፋሕተርትር ዝብል። ሓሶት ግን ክንዲ ዝኾነ ሓቂ ከተምስሎ ፈትን ብግዜ’ዩ ዝኽሻሕ። ኣብ ኤርትራዊ ባይታ ነጊሱ ዘሎ፡ ጭቆና፡ ዓመጽ፡ ማእሰርትን ሞትን’ከኣ እኹል ምስክር’ዩ። ንምልክን ሓሶታቱን ግን ምቅላዕ ምኽሻሕ ንበይኑ እኹል ኣይኮነን። ክግለፍ ጥራሕ’ዩ ዘለዎ።

ድ,ሰ,ደ,ኤ, 06-04-2015

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

Show Panel