እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 239 guests and no members online

ኣብ ሃገረ እስራኤል ውሕስነት ኣብ ዘይብሉ ኩነታት ዝነብሩ ዘለው ኤርትራውያን፡ ኣብ’ታ ሃገር ዝርከብ ኤምባሲ ህግደፍ፡ ንምጥቃዖም በጋሚዶታት ወዲቡ ኣዋፊሩ ከም ዘሎ፡ ብሰላማዊ ሰልፊ ገሊጾምብዙሓት ደገፍቲ ህግደፍ ብበይናውን ግሉጽነት ዘይብሉን ኣካይዳ ኢሳያስ፡ ርክብ ምስ ኢትዮጵያ ከም ዝተቖጥዑ ካብ ውሽጢ ኣባላት ህግደፍ ዝለሓኾ ሓበሬታ ኣረዲኡ።

 

ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ልኡላዊ መሬትና ከይወጽአ ዘተ ዝበሃል ኣይሕሰብን ክብል ዝጸሐ፡ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ፡ ትካላዊ ሓላፍነትን ተሓታትነትን ብዘይብሉ ብድድ ኢሉ፡ ብሃንደበት ብዝወሰዶ ስጉምቲ ናይ ብሓቂ ሃገር ብሓደ ሰብ ትምራሕ ከም ዘላ ክግንዘቡ ከም ዝገበሮም፡ ዘይተጸበይዎ ብምርካቦም ድማ ከም ዝተቖጥዑን ካብ ኣባላት ህግደፍ ንዝረኸብዎ ሓበሬታ ብምጥቃስ ምንጭታት ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ ኣረዲኦም። ኣብ መንጎ ክልቲኣቶም መንግስታት ብዘሎ ዘይምኽኑይ ግርጭት፡ ቀንዲ ተጎዳእቲ ህዝብታት ናይ ክልቲኣተን ልኡላውያን ሃገራት ብምኳኖም፡ እቲ ኣይሰላም ኣይ ኲናት ኮይኑ ዘሎ ኩነታት ተቐይሩ ውሑስ ሰላም ክፍጠር ድሌቶም ምዃኑ፡ ኮይኑ ግን ኩሉ ነገር ግሉጽነት፡ ሕጋውነት፡ ናይ ህዝቢ ኣፍልጦን ተሳትፎን ብዘለዎ ኣገባብ ዘይምዃዱ፡ ካብ’ቲ ዝጸንሐ ዝኸፍአ ስግኣት ከም ዘሕደረሎም ብወግዒ ይዛረቡ ከም ዘለውን ሓቢሮም። ብመሰረቱ’ውን ምስ ህዝቡ ዝተባእሰን ዘይተዓርቀን መንግስቲ፡ ምስ ካልእ ጎደቦ ልባዊ ዕርቂ ክገብር ምጽባይ ቀደሙ’ውን የዋህነት’ዩ ነይሩ ዝበሉ እቶም ወገናት፡ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ክንዲዚ ዝኸውን ሃገራዊ ጉዳይ ብናቱ በይናዊ ውሳነ ዝበጽሖ መደምደምታ ሕጋዊ ኣብ ርእሲ ዘይምዃኑ፡ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክመጽእ ዝድለ ሓቀኛ ሕውነታዊ ዕርቂ ስለዘየረጋግጽ፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ጉጉይ ኣካይዳን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩለ መዳያዊ ቅልውላውን ኣብ ጸብጻብ ብምእታው ብሓላፍነት ክሕዞ ይግባእ ዝብል ርእይቶ ከም ዘለዎምን ኣረጋጊጾም። ኣብ ሃገረ እስራኤል ውሕስነት ኣብ ዘይብሉ ኩነታት ዝነብሩ ዘለው ኤርትራውያን፡ ኣብ’ታ ሃገር ዝርከብ ኤምባሲ ህግደፍ፡ ንምጥቃዖም በጋሚዶታት ወዲቡ ኣዋፊሩ ከም ዘሎ፡ ብሰላማዊ ሰልፊ ገሊጾም ኣብ መጀመርያ ሰሙን ናይ ወርሒ 6 2018 ብጀማርነት ልኡኻት ህግደፍ ዝተበገሰ ኣካላዊ ጎነጽ ዝተሓወሶ ግጭት፡ ፖሊስ እስራኤል ብዝወሰዶ ናይ ምእሳርን መጠንቀቕታን ስጉምቲ፡ ንዝተወሰነ ግዜ ሃዲኡ’ኳ እንተጸንሐ፡ ከም እንደገና በቲ ሓድነት ህዝቢ ኣብ ምዝራግ ተጸሚዱ ዘሎ ቤት ጽሕፈት ኤምባሲ ህግደፍ ኣብ ሃገረ ስራኤል ንደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ንምጥቃዕ ዝተዋፈሩ በጋሚዶታት፡ ናብ ዘይተደላዪ ረጽሚ ዝዕድም ንጥፈታት ይገብሩ ከም ዘለው ብምግላጽ፡ መንግስቲ እስራኤል ኣቓልቦ ሂቡ ክከታተሉ ብሰላማዊ ሰልፊ ሓቢሮም። እቲ መጥቃዕቲ ብፍላይ፡ ነቶም ብሰንጠቕ ንጸረ-ህዝቢ ተግባራቱ ዝኹንኑ ዜጋታት ንምጥቃዕ ብመንግስቲ ደረጃ ዝተወደበ ከም ዝኾነ፡ ሰላማዊ ሰልፊ ብ25 ሰነ 2018 ኣብ ከተማ ኢዮሩ ሳሌም ከም ዝተኻየደ፡ ብዝሒ ሰልፈኛታት ብኣማኢት ዝቑጸሩ ኮይኖም፡ ብዘይ ዝኾነ ምሽቑራር ብነድሪ ቁጠዐኦም ብምግላጽ፡ መንግስቲ እስራኤል ንጥርዓኖም ሰሚዑ ኣብ ልዕሊ’ቶም ናይ ጥፍኣት ልኡኻት ቅልጡፍ ስጉምቲ ክወስድ ብምልባው፡ ኣይፋል እንተደኣ ኢሉ ግን ህይወቶም ንምድሓንን መሰሎም ንምኽባርን ናይ ምክልኻል ስጉምቲ ክወስዱ ቅሩባት ከም ዘለውን ከም ዝሓበርዎን ምንጭታት ግልጺ ገይሮም። ደምበ ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ፡ ኣብ ሃገርናን ዞባናን ዝረአ ዘሎ ምዕባሌታት ኣብ ንቕሓት ዝተሰረተ መርገጹ ብምንጻር ልዕሊ ዝኾነ ግዜ ሓቢሩን ተኸባቢሩን ክሰርሕ ከም ዝግባእተሓቢሩ። ሎሚ ኣብ ዞባና ዝረአ ዘሎ ፖለቲካዊ ምዕባሌታት ብርግጽ፡ ሒዝናዮ ምስ ዘለና መሰረታዊ ናይ ስርዓት ለውጢ ዝቃዶ ኣይኮነን። ከቢድ ተጽዕኖ ዝፈጥርን ምትዕጽጻፍ ዝሓትት’ዩ ዝበሉ እቶም ወሃብቲ ርእይቶ፡ ቅድሚ ኩሉ ግን ናብ ዘቤታዊ ጉዳይና ጠመተ ምግባር ከድልየናዩ ኢሎም። ኣብ’ዚ ወቕቲ’ዚ ኤርትራውያን ዜግነታውን ሰብኣውን ክብሪ ዘይብልና፡ ተዛሪብና ኣይነስምዕ ሰሪሕና ኣይነድምዕ ሓዲግ መዲግ ኮይናሉ ዘለና ኣሰካፊ መድረኽ ምዃኑ ብምሕባር፡ ኮይኑ ግን እዚ ጽንኩር መድረኽ’ዚ ብጥበብ ቃልሲ፡ ጽንዓትን ተውፋይነት ይስበር’ዩ። ስለዚ ኩሉ ግዱስ ዜጋ ዝሓዞ ናይ ለውጥን ዓወትን ኣንፈት ከየዛበዐ ተደማሚጹን ሓይሉ ኣወሃሂዱን ክሰርሕ ኣለዎ። እቲ እንኮ መንገዲ ፍታሕ ንሱን ንሱን ጥራሕ’ዩ ክብሉ መኺሮም። ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ኣስታት 100 ስደተኛታት ጥሒሎም። ከም ልሙድ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ብመንገዲ ደላሎ ብዘየተኣማምና ጀላቡ፡ ካብ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ናብ ኢጣልያ ዝተበገሱ፡ ዛጊት ናይ መን ሃገር ዜጋታት ምዃኖም ዘይተገልጹ 100 ስደተኛታት፡ ብ29 ሰነ 2018 ተሳፊረሙላ ዝነበሩ ጃልባ ስለዝተገልበጠት፡ ብዘይካ 14 ብህይወት ዝደሓኑ እቶም ካልኦት ሃለዋቶም ከም ዘይተፈልጠን መይቶም’ዮም ዝብል ግምት ከም ዘሎን ማዕከናት ዜና፡ ንሓለዋ ገምገም ባሕሪ ሊብያ ብምጥቃስ ጸብጺበን። እቲ ናይ ምጥሓል ሓደጋ፡ ጥራብሎስ ኣል ሓምዲያ ኣብ ዝተባህለ ባሕሪ ከም ዘጋጠመ፡ ሓለዋ ገምገም ባሕሪ ሊብያ ሓበሬታ ምስ በጽሖም ህይወት ንምድሓን ዝከኣሎም ከም ዝገበሩ፡ ናይ 14 ሰባት ህይወት ከም ዘድሓኑ፡ ናይ ሰለስተ ህጻናት ዝርከቦ ብርክት ዝበለ ሬሳ ከም ዝረኸቡን ብፍላይ ንኣፈኛ ሓለዋ ባሕሪ ብምጥቃስ ኣቃሊሐን። ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 02-07-2018

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

Show Panel