እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 55 guests and no members online

ልኡላውነት ጉልባብ ዝገበረ ባዶ ፕሮፖጋንዳ ህግደፍ፡ ብፖለቲካዊ ንቕሓት ክትርባዕ ኣለዎ፡

ተራ ፕሮፖጋንዳዊ ወፍሪ መሰረት ህዝባዊ ሓድነትን መሬታዊ ልኡላውነትን ኣይኮነን። ክኸውን’ውን ኣይኽእልን። ፕሮፖጋንዳዊ ወፍሪ ድሕሪ ሃገራዊ ሰላም፣ ህዝባዊ ሃገራዊ ቅዋም፣ ልዕልና ግዝኣተ ሕጊ፣ ህዝባዊ ልኡላውነትን ህዝባዊ ልምዓትን ተሰሪዑ ክስረሓሉ እንከሎ’ዩ ኣድማዒ ተራ ክጻወት ዝኽእል። ሃገራዊ ሰላም ኣብዘይብሉ፡ ህዝባዊ ሃገራዊ ቅዋም ሽታ ማይ ኣብ ዝኾነሉ፣ ልዕልና ግዝኣተ ሕጊ፡ ብግዝኣት ሓደ ሰብ ኣብ ዝተተከኣሉ፣ ህዝባዊ ልኡላውነት ኣብ ዝተሃርመሉ፣ ህዝባዊ ደሞክራስን ህዝባዊ ልምዓትን ነውሪ ኣብ ዝኾነሉ ፍጹም ምልካዊ እንኮ ሰባዊ ፖለቲካዊ ምሕደራ መን ከማኻ ዝብል ፕሮፖጋንዳ ተራ ላግጺ ‘ምበር ቁም-ነገር ሓዘል መልእኽቲ የብሉን። ኣብ ዝሓለፈ 27 ዓመታት ብልሳን ህግደፍን ህግደፋውያንን ዝተሰምዐ “ልኡላውነት” ዝብል ቃል ተኣርዩ እንተዝእከብ ሓደ ዓቢ መጽሓፍ ምኾነ።

ኣብ ርእሲ ሰራሕን መራሕን ህግደፍ ውልቀ መላኺ ኢሳያስን መጋበርያታቱን ሰሪቱ ዘሎ ውልቀ ዝናን ጉጅላዊ ረብሓን ብምዃኑ ግን፡ እቲ ወደል መጽሓፍ ክኸውን ዝኽእል ልኡላውነት ዝብል መዝሙር፡ ብተግባር ንህዝባዊ ልኡላውነት ሃሪሙ፡ ብመሬታዊ ልኡላውነት ክጣላዕ ‘ምበር፡ ኣብ ባይታ ተዘሪኡ ክዕንብብ ኣይተራእየን። እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሕግን ዝሸይን ዘሎ ጉጅላዊ መንግስቲ ብናይ ትማሊ ቅያ ሰቢኹ፣ መን ከማና ኢሉ ተጃሂሩ፣ ናይ ሰላም ደሴት ኢና ኢሉ ዘሚሩ፣ ቅድሚ ኩሉ ልዕሊ ኩሉን ግዝኣታዊ ሓድነት ኢሉ ጎስጒሱ፣ ጸላእትን ተጻባእትን ነጻነትን ልኡላውነት ብዝብል ከሲሱ፣ ሓምሻይ መስርዐኛታት፡ ከደዓትን ወያነን ኢሉ ጸለሎ ቀቢኡ ….እዚ ኩሉ ኢሉ ግን ንግሩሃት ብምድንጋር ግዜ ሸሚትሉ ‘ምበር ኣብ መነባብሮ ህዝቢ ዘምጸኦ ለውጢ የለን። ብኣንጻሩ እኳደኣ ህዝቢ ዝነበሮ ነጊፉ ክበታተንን ንፋስ ክኣትዎን’ዩ ገይሩ። ህልዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ኤርትራ ጭቡጥ ምስክር’ዩ።

ስለዚ ወልቀ መላኺ ኢሳያስን ጸረ-ህዝቢ መንግስታዊ ጉጅለኡን ጸረ-ልኡላውነት ንሳቶም እንዳሃለው ብጉልባብ ግዝኣታዊ ልኡላውነት ክነዝሕዎ ዝጸንሑ ፕሮፖጋንዳ ሓሶት ምዃኑ፡ ሓድነት ህዝቢ ንምዝራግ ዝዓለመ ርኩስ ወፍሪ ምዃኑ ጉዕዞ 27 ዓመታት ዓቢ ቤት ትምህርቲ ስለዝኾነ፡ ብፖለቲካዊ ንቅሓት ክትርባዕ ኣለዎን ይግባእን። ኢሳያስን ጉጅለኡን ድሕሪ ደጊም ኣብ ፖለቲካዊ ባህሪኡ ኮነ ተግባሩ ንህዝቢ ዝጠቅምን ንህዝቢ ዝሓይሽ ለውጢ የምጽእ ማለት ዘበት’ዩ። ናይ ሓሶት ፕሮፖጋንዳ ምንዛሕን ዝተለምደ መብጸዓ ምእታውን ግን ክሳብ ዕለተ ዕርበቱ ክቕጽል’ዩ። ብፖለቲካዊ ንቅሓት፡ ብብቕዓትን ትብዓትን ከኣ ክብርዕን ኣለዎ። ፖለቲካዊ ንቕሓት፡ ብቕዓትን ትብዓትን ድማ ናይ ዝሓለፈ 27 ዓመት ባዶ ፕሮፖጋንዳ ብምዝካር ‘ምበር ብምርሳዕ ክመጽእ ኣይክልእ። “ሕማም ሕርሲ ተረሳዓይ” ከም ዝበሃል ኣብ ዝሓለፈ እንታይ ተባሂሉን ተገይሩን እንተተረሲዑ፡ ብንቕሓት ናብ ጽባሕ ምምዓዳውን ንዝመጽእ ብደሆ ብትብዓት ንምግጣምን ኣይከኣልን።

ጉጅለ ህግደፍ ግዝኣታዊ ልኡላውነት እናበለ ከደናግረሉ ዝጸንሐ ብወሳኒ መልክዑ ኣብ’ቲ ብ1998 ኮነ ኢሉ ባዕሉ ዝወለዖ ምስ ኢትዮጵያ ዘራኽብ ዶብን ባድመን ጥራሕ ዝንጥልጠል’ዩ። ኣብ ገማግም ማያዊ ባሕርና ኣስፊርዎ ዘሎ ናይ ባዕዲ ሓይልታት ጥሕሰት ልኡላዊ ግዝኣት ምዃን ህዝቢ ከም ዝርዳእ ኣይግንዘብን። ዝጉሕጓሕ ዘሎ ሃገራዊ መዓድናዊ ሃብትና ድፍረት ልኡላውነት ምዃኑ ሰባት ዝፈልጡ ኣይመስሎን። ዶብን ባድመን ወያነን ኣመሪካን ክዝምር’ዩ መስይዎ። ምስ ምምሕዳር ኣመሪካ ከምስል ከደናገር ‘ምበር ዝኾነ ባእሲ ከምዘይብሉ ኣቐዲሙ’ኳ ርዱእ እንተነበረ፡ ሕጂ ድማ እነሆ ዝያዳ ጋህዲ ኮይኑ። ልኡኽ ኣመሪካ ኣብ ዝሓለፈ ወርሓት ኣብ ኤርትራ ዑደት ምስ ገበረ ከም ሓደ ዓቢ ሃገራዊ ዓወት ተወሲዱ ተሓንበለ ክብልሉ ሰሚዕና። ቃና ስርዓት ወያነ ዝብል’ውን ተቐይሩ ኣሎ። ጉዳይ ዶብን ባድመን በቲ ሓደ ወገን ሓንሳብን ንሓዋሩን መዕለቢ ዝረኽበሉ፡ ዳግማይ መዛረቢ መሰሓሓቢ ዘይኾነሉ ግብራዊ ስጉምቲ ክውሰድ ድልውነት ከምዘሎ ብወግዒ ተገሊጹ ኣሎ። በዚ ውሳነ መሰረት እቲ ምስ ባድመ ዝተኣሳሰረ 20 ዓመት ዝገበረ ልኡላውነት ዝብል ጉልባብ ብምንታይ ክትካእ’ዩ ልቢ ኢልካ ምክትታል ከድሊ’ዩ። “ በዓል ኣመል ማይ ሰትዩ እንታይ … ስለዝኾነ ናይ ገልበጥበጥ ኣመሉ ኣይክገድፍን’ዩ። ኣብ ጉዕዞ 27 ዓመት ዝተረኽበ ትምህርቲ ቀሊል ስለዘይኮነ ግን፡ ህዝቢ ዳግም ክደናገር የብሉን። እስከ ዝብል ዕድል ክህቦ ኣይግባእን። ብፖለቲካዊ ንቕሓትን ትብዓትን ገጢሙ ተኣለ ክብሎ ኣለዎ።

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ 08-06-2018  

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

Show Panel