እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 30 guests and no members online

ማሓመዶ ጋሳማ፡ ሓልዮት ሰብኣውነት ብተግባር ዘረጋገጸ ኣፍሪቃዊ ጅግና፡

ኣብ መወዳእታ ሰሙን ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት 2018 ኣብ ፓሪስ ዋና ከተማ ሃገረ ፈረንሳ፡ ብግዝያዊ ስልጣንን ጠቕምን ካብ መስመር ሰብኣውነት ንዝወጽኡ ተረርቲ ልቢ ደው ኢሎም ምስ ነብሶም ክረዳድኡ ዝድርኽ፡ ሓልዮት ሰብኣውነት ንዘለዎም ከኣ፡ ዝያዳ ኣብ ርእይቶኦም ጸኒዖም፡ ዘርኢ፣ ቋንቋ፣ ሕብሪ ቆርበት፣ ሃብትን ጂኦራፊካዊ ካርታን ከይዓገቶም ንውሽጣዊ እምነቶም ብተግባር ክትርጉምዎ ዘተባብዕ፡ ህይወት ሰብ ንምድሓን ናይ ህይወት መስዋእቲ ዝሓትት ሓደ ትንግርቲ ኣጋጢሙ ነይሩ። ሓደ ወዲ ኣርባዕተ ዓመት ህጻን ኣብ ራብዓይ ደርቢ ናይ ሓደ ፐላሶ፡ ዓይንኻ እናረኣየ ንምእማኑ ዘጸግም ኣብ መንጎ ህይወትን ሞትን ተንጠልጢሉ ናይ ኣድሕኑኒ ኣውያት የስምዕ ነይሩ። ኣብ’ቲ ህንጻ ኮነ ኣብ መሬት ዝነበሩ ሰባት ዝገብርዎ ሓርቢትዎም፡ ገለ ብጸሎት ገለ ብብኽያት ጫቕጫቕ ኣብ ዝብልሉ ዝነበሩ ናይ ቋሕ ሰብ ግዜ፡ መሓመዶ ጋሳማ ዝተባህለ ወዲ 22 ዓመት ማላዊ ኣፍሪቃዊ ስደተኛ ተኣምር ሰሪሑ።

ማሓመዶ ጋሳማ ህይወቱ ወፍዩ ብዘይ ዝኾነ ናይ መሳለል ወይ ውሕስነት ዝህብ ገመድ ካብ ቀዳማይ ናብ ካልኣይ ካብ ካልኣይ ናብ ሳልሳይ ካብ ሳልሳይ ናብ ራብዓይ ደርቢ ዝላ ንዓቕብ ብዝመስል ቕጽበት ሓኲሩ፡ ናይ’ቲ ሓጺን ብኢዱ ሒዙ ካልእ ሰብነቱ ኣብ ሃዋህው ተንጠልጢሉ ኣብ መንጎ ሞትን ሕየትን ዝሰሓግ ዝነበረ ህጻን ህይወት ኣድሒኑ። እቲ ትንግርታዊ ፍጻሜ ከም ዘለዎ፡ ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ብሞባይል ካሜራ ተቐሪጹ፡ ብማዕከናት ዜና ተቓሊሑ። ነዚ ዝተዓዘበ ማሕበረ-ሰብ ዓለም ከኣ፡ ወዲ ኣርባዕተ ዓመት ህጻን ተንጠልጢሉ ዝጸንሓሉ ግዜን ኣፍሪቃዊ ሓበን መንእሰይ ማሓመዶ ጋሳማ ህይወት ንምድሓን ህይወቱ ወፍዩ ንዝወሰዶ ቅጽበታዊ ስጉምትን ኣግራሞቱን ኣድናቖቱ ክገልጽ ቀኒዩ።

በዚ ካብ ሰብኣዊ ሓልዮት ተበጊሱ ዝተወስደ ትንግርታዊ ጀግንነታዊ ፍጻሜ ዝተደነቐ ፕረዚደንት ፈረንሳ ኣማኑዌል ማክሮን ድማ ንማሓመዶ ናይ ጀግንነት ማዳልያ ሸሊምዎ። ናይ ፈረንሳ ዜግነት ክወሃቦ’ውን ገይሩ። ናይ ስራሕ ዕድል ክረኣየሉ ምዃኑ ድማ ቃል ኣትይሉ። ማሓመዶ ጋሳማ በቲ ሰብኣውነት ዝረሓቖ ምድሪ ሊብያን ህይወት ኣሽሓት ኣፍሪቃውያንን ዜጋታት ማእከላይ ምብራቕን ዝውሕጥ ዘሎ ማእከላይ ባሕርን ኣቢሉ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናብ ሃገረ ፈረንሳ ዝኣተወ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ስደተኛ ብምዃኑ፡ ነቲ ሰብኣዊ ሓልዮቱን ትብዓቱን ዘመስከረሉ ትንግርታዊ ጀግንነታዊ ፍጻሜ ተወሳኺ ኣድናቖት ክረክብ ገይርዎ ኣሎ።

ማሓመዶ ጋሳማ፡ ኣፍሪቃውያን ብሰንኪ ኣብ ሃሃገሮም ዘጋጥሞም ዘሎ ግጉይ ፖለቲካዊ ምሕደራ፡ ሰላምን ደሞክራስን ስኢኖም፡ ህይወቶም ንምድሓን ዝስደዱ ዘለው፡ ሰብኣዊ ክብሪ ዘለዎም፡ ሰብኣዊ ክብሪ ድማ ዘድልዮም ፍጡራት ምዃኖ ብፍላይ ናብ’ቶም ኣብ በበይኑ ሃገራት ኣንጻር ስደተኛታት ዝነጥፉ ውልቀ ሰባትን ሰልፍታት ረዚን መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ኣደናቒ ታሪኽ ሰሪሑ። ድሮ ኣብ መንጎ ብሰብኣውነት ዝግደሱ፡ ንመሰል ስደተኛታት ንዝጣበቕ ኣህጉራዊ ቻርተር ዝምእዘዙ፡ መሰል ስደተኛታት ይተሓሎ ኢሎም ዝማጎቱ ጸገማዊ ፖለቲካዊ ዝንባለ ዘለዎም ደሞክራስያውያን ሰፍልታትን፣ ኣይፋል ስደተኛታት ክንቅበል የብልናን ነናብ ሃገሮም ክምለሱ ኣለዎም ኢሎም ዝከራኸሩ፡ የማናዊ ፖለቲካዊ ዝንባለ ዘለዎም ሰልፍታት ፈረንሳ፡ ብዛዕባ ስደተኛታትን ከመይን ምሕደራኦምን ዝምልከት፡ ጋሳማ ዝፈጸሞ ጅግንነት ተተርኢሶም ክካትዑ ኣፍደገ ዘርሓወ ኮይኑ’ሎ።

ማላዊ ኣፍሪቃዊ ወዲ 22 ዓመት መንእሰይ ማሓመዶ ጋሳማ ዝወሰዶ መስዋእቲ ዝሓተት ተባዕ ስጉምትን ዘመዝገቦ ኣወንታዊ ታሪኽን መጀመርያ ኩሉ ሰብኣዊ ፍጡር ከመሃረሉ ዘለዎ ሰብኣዊ ጀግንነት’ዩ። ካልኣይ ንኣህጉርና ኣፍሪቃን ኣፍሪቃውያንን ካብ ሰብኣውነት ኣትሒቱ ንዝርኢ ናይ ገለ ምዕራባውያን ዝተዛበዐ ኣመለኻኽታ፡ ብግብሪ መልሲ ዝሃበ ብምዃኑ ከኣ ናይ ኩሉ ኣፍሪቃዊ ጀግንነት’ዩ። ኩላትና ኣፍሪቃውያን ድማ ከም ናይ ሓባር ዓወትና ወሲድና፡ ንጅግና ጋሳማ፡ ብኣካል ረኺብና ድዩ ብካልእ ኣገባብ ኣሕቢንካና ኢኻሞ ተሓበን ኢልና ከነተባብዖ ይግባእ። ነዚ ዓለማዊ ትኹረት ዝሰሓበ፡ ንኽትኣምኖ ዘጸግም ሰብኣዊ ጀግንነት ዝፈጸመ መንእሰይ፡ ከም’ቲ ፕረዚደንት ፈረንሳ ኣብ ቤተ መንግስቱ ጸዊዑ ማዳልያ ብምሽላም ዘተባብዖ፡ ቅኑዕ ሕልናን ነገራዊ ትሕዝቶን ዘለዎ ኣፍሪቃዊ ብሞራልን ህያብን በርትዕ ክብሎ ይግባእ። ስለምንታይ ንዕኡ ጥራሕ ዘይኮነስ ንካልኦት ኣፍሪቃያን መንእሰያት’ውን ኣብነታዊ ትምህርቲ ስለዘመሓላልፍ።

ኣብ ህዝብናን ሃገርናን ጉጅለ ህግደፍ ዝሃንዳሲኡን መራሒኡን ኣብ ሰብኣውነት ዝጸንሐ፡ ሃማኖታውን ባህላውን ክብሪ ዝሰረቱ ኣወንታዊ ምድንጋጽ ሃሲሱ ናብ ነብሰ ፍትወት ሳዕሪሩ ኣሎ። ስለዚ እዚ ተረኽቦ ካብ መስመር ሰብኣውነት ወጺኦም ኣብ ንግዲ ደቂ ሰባት ንዝተዋፈሩ፡ ኣብ ዜጋታቶም (ሰብኣውያን ፍጡራት) ብጭካኔ ኣካላውን ስነ-ኣእምሮኣውን ጉድኣት ንዝፍጽሙ፡ ምስ ሬሳ ዝበኣሱ ጉጀለ ህግደፍ ከም ትካልን ሰብኣዊ ክብሮምን ፈጣሪኦም ረሲዖም ኣብ ሓደ ሰብ ዘምልኹ ሰዓብቱን ካብ ኢ-ሰብኣዊ ሕልናኦምን ፋሽሽታዊ ተግባሮምን ክእርነቡ፡ ኣብነታዊ ትምህርቲ ዝህብ ትንግርታዊ ኣፍሪቃዊ ሰብኣዊ ጀግንነታዊ ፍጻሜ’ዩ።

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 04-06-2018

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

Show Panel