እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 34 guests and no members online

ቃልስና ንስለ ተቓውሞ ኣይኮነን። ነማዕድዎ ንጹር ዕላማ ኣለና።

ኣብ ኤርትራ ምስ መንግስታዊ ምሕደራ ዝተኣሳሰሩ እልፊ ኣእላፍ ጸገማትን መሰናኽላትን ኣለው። ሓደ ካብ’ዞም ዓበይቲ ጸገማትን መሰናኽላትን ግበታ ስልጣን’ዩ። ንሕስያ ዘይፈልጥ ግበታ ስልጣን። ግበታ ስልጣን ብቐጥታ ንከም ልኡላውነትን ሰላምን ዝትንክፍ ዘበላሹ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ’ዩ። ግበታ ዘብለኒ ዘሎ ‘ምበኣር፡ ጉዳይ ልምዓትን ዕቤትን ህዝብታት ኤርትራ ኣብ ኢድ ሓደ ውልቀ-ሰብ ተጠቕሊሉ ምህላው’ዩ። ነዚ ከም’ዚ ዝበለ ንሕስያ ኣልቦ ውልቀ-ሰብ ኣብ ፖለቲካዊ ስነ-ፍልጠት ብስም ገባቲ፡ ውልቀ መላኺ ዝብሉ ቃላት’ዩ ዝልለ።

ስለዚ ንሕና ኤርትራውያን ናይ ህልውን መጻእን ዕድልና ወነንቲ ወይ ሰብ ቤት ኣይኮናን ዘለና። እዚ ንህግደፍ ዝፈጠረን ዝመርሕ ዘሎን ውልቀ-መላኺ፡ ኣብ ጉዳይና ተዋሳእትን ወሰንትን መታን ከይንኸውን ብሻምብቆ ብረት ዓፊኑናን ኣጊዱናን ይርከብ። እወ ንሕና ኤርትራውያን ሎሚ፡ ኣይኮነን ኣብ ጉዳይ ሃገር ኣብ ውልቃዊ ማሕበራዊ ጉዳይና’ውን ወሰንቲ ኣይኮነን። ሕሩማት ኢና። እዞም ኣብ ዳግማይ ቃልሲ ንህዝባዊ ሓርነታዊ ደሞክራስያዊ መሰላት ተሰሊፍና ዘለና ሃገራውያን ደሞክራስያውያን ነዚ ለኻኺሙና ክዓርብ ብመንገዲ ጥፍኣት ዝሕንበብ ዘሎ እንኮ-ሰባዊ ስርዓት ንምውጋድ ቀላጽምና ከነሕብር ከነላፍን ካልእ ኣማራጺ ዘይብሉ እንኮ መውጽኦና ምዃኑ ክንግንዘብ የድሊ።

ምኽንያቱ እዚ ኣብ ልዕሊና ተበይኑ ዘሎ ትምክሕታዊ ማሕበራዊ እገዳ ብምውልዋል፣ ብልመና፡ ብጸሎት፡ ከምኡ’ውን ብድሑር ትምክሕቲ፡ ጽበትን በለጽን ከምዘይለዓል ክስቆረና ይግባእ። ብርግጽ ከም ደምበ፡ ደምበና ንጹር’ዩ። እምነትና’ውን ፍትሓዊ’ዩ። ይኹን ግን በዚ ንኸዶ ዘለና ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ጾርና ከነራግፍ፡ ፍትሓዊ ደሞክራስያዊ ሕጋዊ ትካላት ኣጣይስና ናብ ምሉእ ሩፍታ ንረኽበሉ ነጥበ መቐይሮ ክንሰጋገር፡ ነዊሕ ግዜን ብዙሕ መስዋእትን ክሓተና’ዩ። ስለዚ ዕለተ ዓወትና ዘቀላጥፍ፡ መስዋእትና ዘውሕድ ኣንፈት ክንክተልን ግብራዊ ተበግሶ ክንወስድን ኣለና።

ኣብ ከም’ዚ ዝበለ ውሳነ ክንበጽሕ፡ ጉጅለ ህግደፍ ብመንጽር ፖለቲካዊ ኣረኣእያኡን ኣሰላልፋ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራን መን’ዩ? እንታይ ደርባዊ ባህሪኡ? ናይ መን ረብሓ ዝውክል’ዩ? ኣዳቒቕካ ምፍላጥ ከድሊ’ዩ። እቲ ኣቐዲሙ ዝፈልጥ ይፈልጥ’ዩ፡ እቲ ዘይፈልጥ ምናልባት’ውን ዝበዝሕ ገለ ብጸቢብ ኤርትራዊ ሃገራዊ ስምዒት፡ ገለ ከኣ መን ከማና ከም ናትና ብዝብል መሰረት ዘይብሉ ትምክሕቲ ኣረኣእያ ዓዊሩ፡ ንጹር ፖለቲካዊ መንነት ኣጥፊኡ ቀልባዕባዕ ዝብል ዘሎ ወገን፡ ፖለቲካዊ ንቕሓቱ ከጎልብትን ኣብ’ቲ ኣሰላልፋ ናይ ፖለቲካዊ ሓይልታት መስመሩ ከነጽርን ይግባእ።

ስለምንታይ’ሲ ከምኡ እንተገይሮም ጥራሕ’ዩ እዚ ጸረ-ህዝቢ ጉጅለ’ዚ፡ ካብ’ቶም ደርግን ቅድሚኡ ዝነበሩን ባዕዳውያን ገዛእቲ ዝሓሰመን ዝጨከነን ጸላኢ ምዃኑ ተረዲኦም ንጽገናዊ ዘይኮነ ንመሰረታዊ ናይ ፖለቲካዊ ስርዓት ለውጢ ድግድጊት ተዓጢቖም ዜግነታውን ግቡኦም ክፍጽሙ ዝኽእሉ። እዚ ጉጅለ ብስምና፡ ብጉልበትና፡ ብፍልጠትናን ብጸጋናን’ዩ ሰዊዱን ከም ቁማል ኣብ ቅርቅርትና ሰፊሩ ቸቸ ዝብለልና ዘሎ። ብዘቤታዊ ጸላኢ ክትርገጽ ከኣ ካብ ኩሉ ዝኸፍአ’ዩ። ስለዚ እዚ ከም’ቲ ቅድሚ 1991 መግዛእታዊ ሰራዊት ኣብ ምቅባጽን፡ ልኡላዊ ግዝኣትና ድማ ብሕጊ ኣብ ምውሓስን ዘርኣናዮ ሕብረት፡ ትብዓትን ተወፋይነትን ኣብ ልዕሊ’ዚ ገባቲ ጉጅለ ክንደግሞ ኣለና።

ቃልስና ካብ ዓመጽ ተወሊዱ ፍትሒ ዘናዲ ደኣምበር ከም’ቲ ገለ በሃማት ዝብልዎ ንስለ ተቓውሞ ኣይኮነን። ኣብ ሃገርና ሰላም የለን። ሰላም ክህሉ ኣለዎ እቲ ሰላምን ግን ብቃልሲ ደኣምበር ብልመና ካብ ኢድ መላኺ ጉጅለ ዝርከብ ኣይኮነን። ደሞክራሲ የለን። ልዕልና ግዝኣተ ሕጊ የለን። ፍትሒ የለን። ልምዓት የለን። እዚ ኩሉ ብኣንጻር’ቲ ክነብር እንምነዮን ናይ ግድን ክህሉ ዝነበሮን’ዩ። ስለዚ ቃልስና ረዚን ትሕዝቶ ዘለዎ ናይ መሰል ሕቶ’ዩ። ንገባቲ ንቐታሊ ክሳብ ዘይሰዓረ ንስለ ተቓውሞ’ዩ ዝብል ሚዛን ከተንብረሉ ‘ምበኣር፡ መሰረታዊ ናይ ባህርን ኣረኣእይን ምዝባዕ’ዩ። ጨፍላቒ መንግስታዊ ጉጅለ ክሳብ ብህዝባዊ ቃልሲ ዘይተሳዕረ ቅኑዕ’ዩ፡ ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ከኣ፡ ክሳብ ሓይሊ ፈጢሮም ዘይሰዓርዎ ግጉያት’ዮም ዘስምዕ ናይ ኣረኣእያ ደንበርበር ክስተኻኸል ኣለዎ። ሕቶና ኣብ ተግባር ዘጋጥሞ ዘሎ ዓንቀፍቀፍ ካልእ ጉዳይ ኮይኑ፡ መተካእታ ዘይብሉ እንኮ መንገዲ ምድሓን ህዝብን ሃገርን ተልእኾ ዘለዎ ሕቶ’ዩ።

                                       መሪሕ የዕብዮ

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 06-04-2018

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

Show Panel