እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 33 guests and no members online

ግፋ ከም ስልታዊ መሐለዊ ስልጣን ሓደ ሰብ

ሓደ ንሃገር ይመርሕ ኣለኹ ዝብል ፖለቲካዊ ሓይሊ፡ ንህዝቢ ካብ ኣፍልጦኡን ዕግበቱን ወጻኢ ኣገዲዱ ከስረሖ ኣይግባእን። ብፍላይ ከኣ ኣብ መዳይ ፖለቲካ። ሕጋዊ ደገፈይታን ኣብ ህዝቢ እምነት ዘለዎን መንግስቲ፡ ንህዝቢ ሃገራዊ ቅዋም ዝህቦ ስልጣን መሰረት ገይሩ፡ ሕጋዊ ኣገባብ ተኸቲሉ፡ ጭቡጥ መረዳእታ ኣቕሪቡን ኣዕጊቡን’ዩ ናብ ልምዓት ይኹን ናብ ኲናት ከንቀሳቕሶ ዘለዎ። ንዜጋታት ብሽፋን ሃገራዊ ነጻነት ድዩ ልኡላውነት ብሃንደበት ብሓይሊ ገፊፍካ ኣብ ዘይፈልጥዎን ዘይኣምንሉን ስራሓት ከተዋፍሮ፡ በቲ ሓደ ንዕቀት ህዝቢ’ዩ፡ በቲ ካልእ ከኣ ገበን’ዩ።

ንህዝቢ ብሻንብቆ ብረት ኣገዲድካ ምግፋፍን ምዕስካርን፡ ናይ ውሽጣዊ ነብሰ ምትእምማን ዘይብሉ፡ ብሕግን ብህዝብን ዘይምእዘዝ ቀይዲ በተኽነት መርኣያ’ዩ። ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣብ መድረኽ ብረታዊ ቃልሲ ንሃገራዊ ነጻነት ካብ ፖለቲካዊ ኣስተምህሮ፡ ራዕዲ ዝፈጥር ስነ-መጎት ሓይሊ’ዩ ዝኽተል ነይሩ። ህዝቢ ኤርትራ ከም ህዝቢ ክምዘን እንከሎ፡ ኣብ ሕቶ ነጻነትን ቃልሲ ኣንጻር መግዛእታዊ ሰራዊትን ዝነበሮ እምነት ዘሕብን ደኣምበር ዘሰክፍ ኣይነበረን።

ውድብ ህዝባዊ ግንባር ግን ነቲ ምሉእ ደገፍ ዝነበሮ በዓል ቤት ዝኾነ ህዝቢ፡ ብፖለቲካ ኣንቂሑ ዘይኮነ ዝውድቦ ነይሩስ፡ ብሃንደበት በራጊድን ክ/ሰራዊት ኣዋፊሩ፡ ካብ መርዓ፣ ንእዲ ሕጽነት፣ ዳስ ሓዘን፣ ጉስነት፣ ከውታ ለይቲ፣ ዕዳጋ … ወዘተ ብበትሪ እናደሰቐ፡ ክሃዱም ንዝፍትን ከኣ ብተመልከተለይ እናረሸነ ብራዕዲ ገፊፉ’ዩ ኣብ መሳርዑ ዘሰልፎ ነይሩ። ካብ መጀመርያ ሰማኒያታት ንድሓር ኣብ መሳርዕ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ካብ ዝተጸንበሩ ዜጋታት፡ እቶም ዝበዝሑ ብእምነት ብንቕሓት ብሳኔኦም ዘይኮነ ብሓይሊ ብግፋ ክጽንበሩ ዝተፈርዱ’ዮም ነይሮም። መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ከምኡ ዝገብረሉ ዝነበረ ምኽንያት፡ ሓደ ኣብ ፖለቲካዊ መስመሩ ስለዘይተኣማመን። ካልኣይ ኣብ ልኡላውነት ህዝቢ ካብ ዘለዎ ትሑት ግምት ዝነቐለ’ዩ።

ከም መቐጸልታኡ ድማ፡ ሰራዊት መግዛእቲ ተባሪሩ ልኡላውነት ኤርትራ ምስተረጋገጸ ህዝቢ ዘይኣምነሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኢሉ ኣዊጁ። ህዝቢ ዘይኣመነሉ ምዃኑ ጥራሕ ዘይኮነ፡ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከአውጅ ዝኽእል ምኽንያት ኮነ፡ ንዕኡ ዝስከም ሃገራዊ ቁጠባ ኣብ ዘይብሉ፡ ህዝቢ ንዘልዕሎም ማሕበራውን ቁጠባውን ሕቶታት፡ ንሕና ካላሽን ሒዝና ኢና ኣቲና፡ ባዶ ካዝና ኢና ተረኪብና፡ ስለዚ ተጸመም ዝብል ዝብል ደረቕ መልሲ ኣብ ዝወሃበሉ ዝነበረ ወቕቲ ብምዃኑ፡ እቲ መደብ ንረብሓ ህዝቢ ዘይኮነ ንመናውሒ ዕድመ ስልጣን ሓደ ሰብ ዝተማህዘ ኣዕናዊ ውጥን ምንባሩ፡ ኣርሒቖም ነገራት ንዘገናዝቡ ለባማት ስውሩ ኣይነበረን። ብዝተናወሐ ኲናት ዝዓነወ ሃገራዊ ቁጠባ ከየበራበርካን ካዝናኻ ከይመላእካን ግዱድ ሽሾ ሰራዊት ምኹማር፡ ሃገር ኣብ ክንዲ ሰላምን ልምዓትን ወተሃደርን ኲናት ክትሽትት ዝተገብረሉ ዕላማ ንጹር’ዩ ነይሩ። ኣዕናዊ መደብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ካብ ዝተኣወጀሉ ስጋብ ሎሚ ብዕግበትን ብሕርያን ዘይኮነ፡ ብሓይልን ብግፋን ይትግበር ምህላው ከኣ ባዕሉ ነቲ ሕቡእ ኣጀንዳ ዘቃልዕ’ዩ።

እዚ ጉጅለ ኮነ ኢሉ ባዕሉ ኲናት ዶባዊ ኲናት ባድመን ፈጢሩ ክንሱ፡ ተገልቢጡ ብኣንጻር ጸረ-ህዝቢ ባህሪኡን ፋሽሽታዊ ተግባሩን ባህሪኡን ግዱስን ሓላፍነታውን ክመስል፡ ወግሐ ጸብሐ ልኡላውነት ብዝብል ፖለቲካዊ ድራማ ብዋጋ ህዝብን ሃገርን ይጣላዕ ከም ዘሎ ብሩህ’ዩ። ሕቶ ዶብን ባድመን ብሕጋውን ዲፕሎማስ ‘ምበር፡ ኣሽሓት መንእሰያት ገፊፍካ ናብ ወተሃደራዊ መደበር ሳዋ ብምጉራትን ዕድሎም ኣጸልሚትካ ብጅሆ ብመሓዝን ከም ዘይፍታሕ እናተፈልጠን፡ ኣብ ኲናት ባድመ ኣይለምደንን ክሳብ ዝብል ተቐጥቂጡ ሕቖኡ ምስተሰብረን ልኡላዊ ግዝኣት ኤርትራ ብዓቃቢ ሰላም ባዕዳዊ ሰራዊት ክሕሉ ብክታሙ ኣረጋጊጹ ናይ ምቕናይ ትንፋስ ካብ ዝረኸበሉ ክሳብ ሎሚ፡ በቲ ጸላእየይ ዝብሎ ሸነኸ ብምኽንያት ዶብን ባድመን ዝመጽኦ ናይ ኲናት ሓደጋ ከምዘየለን ብመደብ እንተመጺእዎ ድማ ዝምክት ሓይልን ሞራል ከም ዘይብሉ ርዱእ እናሃለወን፡ ዛጊት ክሳብ’ዚ ሒዝናዮ ዘለና ሰሙን ዕላማ ኣልቦ ዕጡቓት ሰብ ብረት ኣዋፊሩ ዘካየዶ ዘሎ ሃገር ከደን ግፋ፡ ንምንታይ ዕላማ ኢሉ ንዝሓትት፡ ስልታዊ መሓለዊ ስልጣን ሓደ ሰብ ካብ ምባል ወጻኢ ካልእ መልሲ ኣይርከቦን።

ህዝቢ ከይእከብ ኣብ ዙርያ ሓባራዊ ጸገሙ ከይዘራረብ፡ ብስእነት ሰላም፡ ስራሕን ድኽነትን ዝማስኑ ዘለው ኤርትራውያን መንእሰያት ኣንጻር ስማዊ ስርዓቱ ከይሓስቡን ከይወዳደቡን ብግፋ፡ ማእሰርትን ማህረምትን ክከላበቱን ክበታተኑን ንምግባር ዝዓለመ ደኣምበር ካልእ ዝጭበጥ ምኽንያት የብሉን። ሃገራዊ ኣገልግሎት ብፍጹም ሃላሊ ኣካይዳ ብመን ሓታቲ ኣለኒ ብጎነጽ ካብ ዝእወጅ፡ ግፋ ንቡር ክሳብ ዝመስል ንኣስታት ርብዒ ዘመን ከም ስልታዊ መሐለዊ ስልጣን ሓደ ሰብ ኮይኑ ክቕጽል ዕድል ብምርካቡ ግን፡ ህዝቢ ብሓፈሻ፡ ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ዝኾኑ ፖለቲካዊ ሓይልታት ከኣ ብፍላይ፡ ብሕፍረት ግን ከኣ ብትኹረት ከስተብህልሉን ጭቡጥ ግብራዊ መልሲ ክህብሉን ይግባእ።

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ 06-04-2018

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

Show Panel