እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 51 guests and no members online

ህግደፋዊ ዓፈና ኣብ መደብ ሽንግርዋ ብግልጺ ተነጸባሪቑ፡-

ቀዳም 17 መጋቢት 2018 ኣብ ሰዓታት ቀትሪ ብቴሌቪዥን ኣብ ዝመሓላለፍ ዝነበረ እስቲፋኖስ (ዘማች)፡ መሓመድን ባርናባስን ኣብ ዝመርሕዎ ዝነበሩ መደብ ሽንግርዋ ብዘይ ዝኾነ ስኽፍታ፡ ህግደፋዊ ዓፈና፡ ኣብ ልዕሊ ሞያን ሞያተኛታትን ተጽዕኖ ክገብር ተራእዩ።

ናብ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ፍሉይ ቅርበት ኣለዎ ተባሂሉ ዝሕመ፡ ኣብ ሓደ እዋን ኣቦ-መንበር ናይ’ቲ ንድሕነትን ድሌትን ኢሳያስ ንምሕላው፡ ዝተፈልየ ርእይቶ ንዘንጸባርቑ ዜጋታት ከኣ ንማእሰርትን ሞትን ንምፍራድ ዝተጣየሰ ፍሉይ ቤት ፍርዲ ዝነበረ እስቲፋኖስ (ዘማች) ኣብ ሞያዊ ነጻነት ከጥታዊ ተጽዕኖ ብምግባር፡ ኣነ ቅቡል ዝበልክዎ ተቐበሉ ክብል ነቶም ክልተ ደያኑ ብህግደፋዊ ቅልጽሙ ሃዲድዎም።

መሓመድ (ሳልሕ) ኣቐዲሙ ዝመስሎ ሞያዊ ፍርዲ ሂቡ ክንሱ፡ እስቲፍኖስ ኣብ ቅድሚ ተዓዛቢ ህዝቢ ብዝገበሮ ዓይኑ ዘውጸአ ታሕዲድ፡ ንገለ ደቓይቕ ድሕሪ ምውልዋል ንውሳኔኡ ዓጺፉ፡ ንድሌት እስቲፋኖ ተቐቢሉ ሰኒ ሂበ ኣለኹ ክብል እንከሎ፡ ባርናባስ ግን፡ ኣነ ነዚ መድረኽ ፊት ንፊት’የ ዝሪኦ ዘለኹ። ፊት ንፊት’የ ዝሰምዖ ዘለኹ። ንድሕሪት ተገልቢጠ ጥራሕ’የ ዘይሰማዕኩ፡ ስለዚ ዝሃብክዎ ውሳነ ቅኑዕ’ዩ ኣይቅይርን ኢሉ ብሰንጠቕ ካብ እስቲፋኖስ ንዝቐረበሉ ታህዲድ መኪቱ ኣብ ሞያዊ ውሳኔኡ ለውጢ ከምዘይገብር ኣረጋጊጹ።

ጉጅለ ህግደፍ ከም ሓደ ኣእምሮ ህዝቢ መደንዘዚ ዝጥቀመሉ ዘሎ ሜላ፡ ጎይላን ዳንኬራን ምዃኑ፡ ምጥያስ ባህላዊ ጉዳያት ህግደፍን መደብ ሽንግራዋን ብሽፋን ደርፍን ሳዕሳዒትን ፖለቲካዊ መንቆሕቋሕታ ንምብራዝን ኣተሓሳስባ መንእሰያት ንምቁጽጻርን ዝዓለመ ከምዝኾነን እዚ ኣብ ዕለት 17 መጋቢት 2018 ዓፋኒ ሓይሊ ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ሞያን ሞያተኛታትን ዝተገብረ ክሳብ ዝሓለፈ ውሳነ ዘለውጥ ታህዲድ ርኡይ ኣብነት’ዩ።

ነጻ ማሕበር ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ንሰላምን ደሞክራስን ዞባ ኤውሮጳ 4ይ ጉባኤ ኣቃኒዓ።

ራባዓይ ጉባኤ ናጻ ማሕበር ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ንሰላምን ዲሞክራስን ዞባ ኣውረጳ፡ ጉጅለ ህግደፍ ንህዝብና ዝኸበደ ዕዳ ዘሰክም፡ ምስ ጎረባብትና ፈጢርዎ ብዘሎ ዘየቕስን ኩነታት፡ ካብኡ ዝብገስ ህዝብና ብመንገዲ ጎረባብቲ ሃገራት ኣቢሉ ዝረኽቦ ዝነበረ ዝተፈላለየ ዓይነት ሸቐጣት ኣብ ዝተዓጽወሉ፣ ኣብ ዓሚቕ ጸጥታዊ ስግኣት ኣብ ዝኣተወሉ፣ መስዋእቲ ሓርበኛ ኣቦና ሓጂ ሙሳ ኣብ ቤት-ማእሰርቲ ህግደፍ ኣብ ዝተገልጸሉ መሪርን ዝተደዋወሰ ስምዒታትን ብ9 መጋቢት 2018 ኣብ ከተማ ሱንዶር ቦርግ ሃገረ ደንማርክ ከም ዝተኻየደ እታ ማሕበር ኣብ ዘውጸኣቶ ደምዳሚ መግለጺ ሓቢራ።

4ይ ጉባኤ ነጻ ማሕበር ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ፡ ናይ ክልተ ዓመት ጸብጻብ ስራሕ በታ ኣብ ስራሕ ዝጸንሐት ማሪሕነት ማሕበር ቀሪቡ፡ ምስ ሰምዓን ምስ ተዛተያን፡ ንጉባኤ እትመርሕ ሰክሪታሪያ መሪጸን፡ ኣብ ረቂቕ መደብ-ዕዮ ውሽጣዊ ዓንዲ ሕግን ብልዙብ ኣገባብ ተኻቲዐን ብምሉእ ድምጺ ከም ዘጽደቓን እቲ መግለጺ ኣረዲኡ።

ኣብ መወዳእታ፡ 4ይ ጉባኤ ነጻ ማሕበር ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ንሰላምን ደሞክራስን ዞባ ኤውሮጳ፡ ኣንጻር ደመኛ ጸላኢና ጉጅለ ህግደፍ፡ ምስ ኩሎም ኣንጻር ምልኪ ምስ ዝቃለሱ ዘለው ደለይቲ ፍትሒ ዝኾኑ፡ ፖለቲካዊ ውድባትን በርገስ ማሕበራትን ሓቢራ ክትሰርሕ ምዃና ብምርግጋጽ፡ ንዝቕጽል ክልተ ዓመት እትመርሕ 6 ምሉኣትን 2 ተጠባበቕትን ዘለዋ መሪሕነት ብምምራጽ ጉባኤ ብዓወት ከም ዝተዛዘመ ኣፍሊጣ።

ኣስታት ቅድሚ 15 ዓመት ዝጀመረ ሸመታ ሃለኽቲ ነገራት ብኩፖን

ካብ ድኳናት ህግደፍ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ከቢድ ተጽዕኖ የገብር ምህላው ተገሊጹ።

ኮነ ኢሉ ህዝቢ ኣጥሚዩ ንምግዛእ መታን ከኽእሎ ኣስታት ቅድሚ 15 ዓመት ኣቢሉ፡ ህዝቢ ዘድልዮ መሰረታዊ ሃለኽቲ ነገራት ብኩፖን ካብ’ተን ብድኳናት ሕድሪ ዝሰመየን መጸይቲ ትካላት ጥራሕ ክሽምት ዘገድድ መምርሒ ብምውራድ፡ ዜጋታት ብዘይድሌቶም፡ ሕልናኦም ዘይቅበሎ ፖሊሲኡ ክቕበሉን ክትግብሩን፡ ኣብ ህግደፋዊ ውዳቤታት ብኣባልነት ክሕቆፉን ከቢድ ተጽዕኖ ይፈጥር ምህላው ረድዮ ኤረና ብ19 መጋቢት 2018 ኣብ ዝዘርገሓቶ ዜና ኣረጋጊጻ።

ኤርትራውያን ስድራ ቤታት፡ ብዘይካቲ ተገዲድካ ዝእቶ ኣባልነት፡ ናይ ሃማደኤ፣ናይ ህግደፍ፣ ናይ ወፋሮን ካልእን ምኽንያታት፡ ኣብ ዘይብለን ዓቕሚ ወርሓዊ ክፍሊት ከም ዝሕተታ፡ ከም ዝከላበታ፡ ህግደፍ ብድኳናት ኣቢሉ ዕለታዊ ንህዝቢ የሳቒ ከም ዘሎን ሓቢራ።

እቲ ሸቐጣት ካብ ድኳናት ህግደፍ ብኩፖን ናይ ምግዛእ መደብ፡ ብዓይኒ ገንዘባዊ ረብሓ ጥራሕ ዘይኮነ፡ ብዓይኒ ጸጥታ ንዜጋታት ንምቁጽጻር ኣብ ጸብጻብ ኣትዩ ዝተበገሰ ኣዕናዊ መደብ ምዃኑን’ውን ኣረዲኣ።

ብካልእ ዜና፡- ኣብ ስጳኛ ዝርከብ ካሪታስ ዝተባህለ ገባሪ ሰናይ ማሕበር፡ ብመንገዲ ካቶሊካዊት ቤተ-ክርስትያን ኣቢሉ፡ ብሕጽረት መዓዛዊ መግብን ደርቅን ንዝተጠቕዓ ኣደታትን ህጻናትን ዝውዕል ናይ 209 ሽሕ ዶላር ገንዘባዊ ሓገዝ ከም ዝለገሰ ኤረና ወሲኻ ኣፍሊጣ።

ኤርትራዊ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንደሞክራስያዊ ለውጢ

ንመስዋእቲ ሓርበኛ ኣቦና ሓጂ ሙሳ መሓመድ ኑር ምኽንያት ብምግባር ህዝባዊ ኣኼባ ከም ዘካየደ ገሊጹ።

ኣብ ባሕቲ ሕዳር 2017 ኣብ ኣኽሪያ ኣብ ቅድሚ ቤት ትምህርቲ ዲያእ ኣል-ኢስላሚያ (መድረሳ እስታዝ በሺር) ተሓቢኦም ዘይኮነ ብወግዒ ዓው ኢሎም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ንጉጅለ ህግደፍ ስለዝመከትዎ፡ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክዳጎኑ ዝተፈርዶም ወዲ 94 ዓመት ሓርበኛ ኣቦና ሓጂ ሙሳ መሓመር ኑር ብ2 መጋቢት 2018 ኣብ’ቲ ዝሳቐይሉ ዝነበሩ ቤት ማእሰርቲ ብመስዋእቲ ብምፍላዮም ዝተሰመዐና መሪር ሓዘን ቁጠዐን ንገልጽ ኢሉ።

ሓርበኛ ኣቦና ሓጂ ሙሳ ንዓፋኒ መምርሒ ህግደፍ ዓው ኢሎም ብምቅዋሞምን ንስርዓተ ቤት ትምህርቶም ብምጥባቖምን ብኣባላት ጸጥታ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ዝወስድሉ ዝነበሩ ግዜ፡ ብዙሓት ክፉእ ዝረኣዩ፡ ቀረባ ዝፈልጥዎም፡ ተመሃሮ ናይ’ቲ ቤት ትምህርትን፡ ኣካየድቲ ስራሕን ተቓውሞ ኣስሚዖም ከም ዝነበሩ፡ ዛጊት ክሳብ ሕጂ ዝተኣስሩ ከም ዘለውን ዝገለጸ ኤርትራ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንደሞክራስያዊ ለውጢ፡ መርድእ መስዋእቶም ምስተሰምዐ ብተመሳሳሊ ህዝቢ ንሓርበኛ ወላዲኡ ብብኽያትን ንብዓትን ዝተሰነየ ጉቡእ ስነ-ስርዓት ቀብሪ ከም ዝተፋነዎም ሓቢሩ።

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 21-03-2018

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

Show Panel