እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 214 guests and no members online

ህግደፍ ዙረት ባጤራ ናቕፋ ብምቁጽጻሩ ንህዝቢ ጎዲኡ ‘ምበር ፍታሕ ከምዘይምጸአ ተፈሊጡ።

ሃገር ብበይናዊ ድሌትን ውሳነን ዝመርሕ ዘሎ ኢሳያስ ኣፈወርቂ፡ ክብሪ ሃገራዊ ባጤራ ናቕፋ ንምሕላው ናይ ወጻኢ ሸርፊ ገዲብናዮ፡ እቲ ንሰራሕተኛታት መንግስቲ ብመልክዕ ደሞዝ ዝወሃብ ገንዘብ፡ ናይ ዕድጊ ዓቕሚ መታን ክህልዎ ድማ ዕዳጋ ምስኡ ከምዝመጣጠን ገይርና ንሰርሓሉ ኣለና፡ ሳላ ከምኡ ዝገበርና ሃገራዊ ቁጠባ ካብ ውድቀት ኣድሒና ህዝቢ ጽቡቕ ናብራ ይነብር ኣሎ ኢሉ’ኳ ክጀሃር እንተፈተነ፡ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ብኣንጻር’ቲ ዝብሎ ዘሎ’ዩ ክብሉ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ኤርትራ ዝወጽኡ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ኣረጋጊጾም።

ንኣብነት ዋጋታት ናይ’ቶም መሰረታውያን ነገራት ዝበሃሉ፡ ዝበሓ ህዝቢ ዕለታዊ ዝጥቀመሎም ከም ሽጉርቲ፣ ኮሚደረ፣ ድንሽ፣ ዓይነታት ኣሕምልቲ፣ እኽሊ ኣዝዩ ክቡር ምዃኑ፡ እቲ ሓረስታይ ብዙሕ ርሒጹ ዘፍርዮ እንስሳን ውጽኢት እንስሳን ከኣ ወዲቑ፡ ሓረስቶት ዘንጸርጽርሉ ሽሞኛታት ህግደፍን ነጋዶን ብዝሓሰረ ዋጋ ስጋ ጸባን መዓርን ዝጠቀምሉ ዘለዎ ወቕቲ’ዩ ክብሉ ኣረዲኦም።

መራሒ ህግደፍ ኣብ እስራኤል ንዝርከቡ ስደተኛታት ነስፍ ወከፎም 50 ሽሕ ዶላር ካሕሳ ክወሃቦም ሓቲትና ምባሉ፡ ብተዘዋዋሪ ንምሻጦም ታዋጊዩ ከም ዝነበረ ዘመልክት ምዃኑ ተገሊጹ።

ብ20 ጥሪ 2018 ኣብ መስኮት ቴልቪዥን ቀሪቡ፡ ብትዕቢት ተነፊሑ ብትሕዝቶ ኮነ ብኣቀራርባ ሚዛን ዘይብሉ መደረ ከዝሩ ዘምሰየ ሕግን መራሕን ህግደፍ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ፡ ንፍልሰት ኤርትራውያን ብሓፈሻ፡ ብፍላይ ከኣ ኣብ እስራኤል ንዝርከቡ ስደተኛታት፡ ብመንግስቲ እስራኤል ንዝወርዶም ዘሎ ግፍዒ ኣመልኪቱ፡ ንሕና ዜጋታና ክንቅበል ጸገም የብልናን፡ እንተኾነ ግን እቶም ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ክምለሱ እንተኾይኖም ኣብ’ዚ መጺኦም ህይወቶም ዝመርሕሉ ሞያን ነፍስ ወከፎም 50 ሽሕ ዶላርን ክወሃቦም ኣለዎ ኢልና ሓቲትና፡ ሕቶና ተነጺጉ ምባሉ፡ ሓላፍነት ተሰሚዕዎ እቶም ስደተኛታት መታን ክርብሑ ዘይኮነ፡ ብተዘዋዋሪ ብስሞም ካብ መንግስቲ እስራኤል ገንዘብ ክቕበል መደብ ከም ዝነበሮ ዘመልክት ዝመሎቐ ሓበሬታ’ዩ ክብሉ ነቲ ጉዳይ ዝተኸታተሉ ኤርትራውያን ትዕዝብቶም ገሊጾም።

ሓንሳብ ብግዳም ኣንጻር ህዝብን መንግስትን ብዝካየድ ዘሎ ዝተወደበ ወፍሪ ጸለመን ኣብ ኣሜሪካን ኤውሮጳን እንተኸይድኩም ኣብ ገነት ክትነብሩ ኢኹም ጎስጓሳትን ተደናጊሮም፡ ጸኒሑ ከኣ ብወለዶም ተደፋፊኦም ዝተሰዱ ደቂ ርኹባት’ዮም ዝበለ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ፡ መንግስቲ እስራኤል 3500 ዶላር ሂበ ናብ ሃገሮም ክመልሶም ኢሉና፡ መሳለጥያ ኣባኹም ስለዝሓይሽ ኣስልጢንኩም ነብስ ወከፎም 50 ሽሕ ዶላር ካሕሳ ሂብኩም መልስዎም ኢልናዮም ምባሉ፡ ምስ ጸረ-ህዝቢ ባህሪኡን ካብ ስድራ ቤት ስውኣት ዝሰርቕ ፋሽሽታዊ ተግባሩን ኣዛሚድካ ክረአ እንከሎ፡ ፈጺሙ ዘይእመን ብግልባጡ ብተዘዋዋሪ ብዶላር ክሸጦም መደብ ከም ዝነበሮ ግን ከኣ ከም ዝፈሸሎ ከይተፈለጦ ምስጢር ዘውጸኣሉ’ዩ ክብሉ ሓቢሮም።

ኣብ ሃገሮም ብሰላም ሰሪሖም ንምንባር ስለዘይከኣሉን ህይወቶም ከድሕኑን ናብ ሃገረ እስራኤል ዝኣተወ ኤርትራውያን ስደተኛታት፡ ብመሰረት ኣድማሳዊ ቻርተር ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንስደተኛታት ዝምልከት ኣስፊርዎ ዘሎ ዓንቀጽ ናይ ምንባርን ስራሕን ፍቓድ ንምርካብ ደኣዮም ክሓቱ ዘለዎም ‘ምበር፡ ንመንግስቲ እስራኤል ካብ ሰናይ ፍቓዱ ወጻኢ ካሕሳ ዝሓትሉ ሕጋዊ ኮነ ፖለቲካዊ ደገፍ ከም ዘይብሎም፡ ኢሳያስ 3500 ዶላር ውሒዱ 50 ሽሕ ዶላር ካሕሳ ሃብዎም ኢልና ክብል ዘስመዖ መደረ ግን፡ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ልዕሊ ተመለስቲ ማልጣ ዝፈጸሞ ክሕደት እኹል መረጋገጺ’ዩ ኢሎም።

መንግስቲ ሆላንድ ኣብ ሃገሩ ኣብዘይሕጋዊ ተግባር ክነጥፍ ዝጸንሐ ሓላፊ ፈጻሚ ጉዳያት ኢምባሲ ህግደፍ ካብ ሃገሩ ክባረር ወሲኑ።

ሕጊ ተኸቲለን ኣብ ዝኸዳ ሃገራት፡ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዘይሕጋዊ 2% ግብሪ የኽፍል ኣሎ ዝብል ብኤርትራውያን ብጭብጢ ተደጊፉ ብዝቐረበ ክሲ ዝተፈላለያ ሃገራት እዚ ጉዳይ ደው ክብል፡ ኩሉ ነገር ብስርዓትን ብሕግን ክስራሕ መጠንቀቕታ ኣቕሪበን ብህግደፍ ሰማዒ ካብ ዝሰኣና ሓንቲ ዝኾነት ሃገረ ሆላንድ፡ ኣቶ ተኸስተ ገብረመድህን ዘሙይ ዝተባህለ ፈጻሚ ጉዳያት ናይ’ቲ ኣብ ሆላንድ ዝርከብ ኢምባሲ ህግደፍ ብወግዒ ካብ’ታ ሃገር ክባረር መንግስቲ ከም ዝወሰነ ማዕከናት እታ ሃገር ክጽብጽባ ቀኒየን ኣለዋ።

እቲ እሙን ኣገልጋሊ ስርዓት ህግደፍ ብምዃን ንኤርትራውያን ብዝተፈላለያ ጸቕጢ 2% ከምዘኽፍል ብጭብጢ ዝተረጋገጸ ኣቶ ተኸስተ ብመንግስቲ ሆላንድ ክባረር ምስተወሰነ መንግስቲ ህግደፍ ብወግዒ ተቓውሞ ከምዘየስመዐ፡ ስቕታ ምምራጹ ከኣ ኣብዘይ ሕጋዊ ተግባር ተዋፊሩ ምንባሩ ምእማኑ ከምዘመልክት፡ እዚ ከም’ዚ ዓይነት ስጉምቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት’ውን ክውሰድ መጽናዕቲ ይካየድ ምህላውን እተን ማዕከናት ዜና ወሲኸን ሓቢረን ይብል ካብ ሆላንድ ዝመጽአና ሓበሬታ።

መንግስቲ እስራኤል ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ንምብራር ይሕንሕን

ኤርትራውያን ድማ ተቓውሞኦም የስምዑ።

መንግስቲ እስራኤል ኣብ ዝተሓተ ኣብያተ ዕዮታት ተዋፋሮም ብረሃጾም ዝነበሩ መሳኪን ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት፡ ካብ ዓሌታውያነት ተበጊሱ ዝተፈላለ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ፡ ዛጊት ሕጂ’ውን ኣብ’ቶም ተሪፎም ዘለው ተሪር ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ኣብ ዝሕንሕነሎ ዘሎ ወቕቲ፡ ኣብ እስራኤልን ካብ እስራኤል ወጻእን ዝርከቡ ኤርትራውያን ንሕና ካብ ሕግን ስርዓትን ወጻኢ ከም ባሮት ኣይንሽየጥን ዝብል ተቓውሞ የስምዑ ኣለው።

ይኹን ‘ምበር፡ ንምሕጽንታ ኤርትራውያን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰል ዝኾኑ እስራኤላውያንን ኣህጉራውያን ትካላትን ከም ቁም-ነገር ከይቆጸረ፡ ብዘይድሌት እቶም ስደተኛታትን ኣፍልጦ ጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ብምስጢር ናብ ሩዋንዳን ኡጋንዳን ከባርሮም ይቀራረብ ከም ዘሎ፡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ድማ ንውሳነ መንግስቲ እስራኤል ብሰንጠቕ ብምጽራር፡ መንግስቲ ሩዋንዳ ነቲ ተግባር እንተደኣ ተግቢርዎ፡ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ኮነ ኣፍሪቃ ጸሊም ታሪኽ ይስንድ ከም ዘሎ ከፈልጥ ይግባእ ክብሉ ብፍላይ ብ22 ጥሪ 2018 ኣብ ቴልኣቪቭ ኣብ ዘካየድዎ ሰላማዊ ከም ዝገለጹ ምንጭታትና ካብ’ቲ ቦታ ሓቢሮም።

ብካልእ ዜና መንግስታት ፈረንሳን ዓባይ ብሪጣኒያን ካብ ፈረንሳዊት ወደብ ካለ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ናብ ብሪጣኒያን ንዝሰግሩ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ንምቁጽጻር ዘኽእል ስምምዕ ከም ዝገበሩ፡ ዓባይ ብሪጣኒያ 60 ሚሊዮን ዶላር ንፈረንሳ ከም ዝሃበታን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 24-01-2018

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

Show Panel