እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 30 guests and no members online

ህዝቢ ነበርቲ ዓድታት ከባቢ ኣስመራ ምስ መሬትን ኣባይትን ብዝተኣሳሰረ ይከላበት ኣሎ።

ነባሪ ኣብ ከባቢ ኣስመራ ናይ ዝርከባ ዓድታት ዝኾነ ህዝቢ፡ እቲ ስርዓት ብዘውጸኦ ሕጊ መሰረት፡ ኣብ ኢዱ ዝጸንሐ መሬትን ብጤሳ ገዛ ተሰሪሕሉ ዝነብረሉ ዘሎ ኣባይትን፡ ካብ ኣፍልጦ መንግስትን ብዘይሕጋዊ ኣገባብን ዝተታሕዘን ዝተሃንጸን’ዩ ብዝብል ግልቡጥ መጎት፡ ንገሊኦም ክንድ’ዚ ሽሕ ገንዘብ ትኸፍሉ ክብሎም እንከሎ ንገሊኦም ድማ ብሓይሊ ብምህጋር የከላብቶም ከም ዘሎ እሙናት ምንጭታት ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ ካብ ኣስመራ ብ22 ጥቅምቲ 2017 ሓቢሮም።

እዚ ስርዓት ሸፋቱ፡ ሽየጥቲ፡ ገዛእትን ደላሎን ተሓተቲ ብምግባር፡ ብጤሳ ዝነብርሉ ዝነበሩ ኣባይቲ ዝሸጡ 90 ሽሕ ናቕፋ፡ ዝገዝኡ ድማ 100 ሽሕ ናቕፋ ክኸፍሉ ነዚ ምስ ዘይፍጽሙ ብጉልበቱ ክጥቀም ምዃኑ የጉባዕብዓሎም ከም ዘሎ፡ በዚ ፍጹም ዓይኒ መርፍኡ ዝጠፍኦ ዓማጺ ስጉምቲ ዝተቖጥዑ ነበርቲ ቁሸት፡ ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝገበርናዮ የለን፡ ነዚ ናይ ሕጂ መምርሒኹም ከኣ ኣይንቕበልን ኣይንፍጽም ስለዝበሉ ኣስታት 70 ዝኾኑ ዓበይቲ ዓዲ ኣሲርዎም ከም ዘሎን ኣረጋጊጾም።

እቲ ስጉምቲ ናይ ኣጥፊእካ ምጥፋእ ከም ዝመስል ዝገለጹ እቶም ምንጭታት፡ እቲ ናይ ጤሳ ኣባይቲ ዋላ ቅድሚ 20 ዓመት ዝተሰርሐ ይኹን ነዚ ደለልቲ ኮይኖም ዘራኸቡ 45% ክኸፍሉ ኣለዎም ዝብል መምርሒ ኣውሪዱ ሃደን ጀሚሩ ከም ዘሎ፡ እቲ መደብ ንኹለን ኣብ ዙርያ ከተማ ኣስመራ ዝርከባ ዓድታት ዝምልከት ምዃኑን ወሲኾም ኣረዲኦም።

ፖለቲካዊ ስነ-ሓሳቡን ማሕበራዊ መሰረቱን ኣነጺሩ ዘይቃለስ

ፖለቲካዊ ውድብ ካብ ዘድመዖ ዘፍርሶ ከም ዝዓቢ ተገሊጹ።

ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናበኣሰን እናተሓላለኸን ናይ ዝመጽእ ዘሎ ፖለቲካውን ጸጥታውን ኩነታት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን ብቕረባ ዝከታተሉ ኣስማቶም ክግለጽ ዘይደለዩ ምሁራት ፖለቲካዊ ሳይንስ፡ ፖለቲካዊ ደሞክራሲ ማለት ንከመይነት ምሕደራ ህዝቢ ዝምልከት ጉዳይ’ዩ፡ ሕቶ ህዝቢ ክምልስ ተወዲቡ ዝቃለስ ውድብ ድማ፡ ናይ ግድን ንሱ ዝኽተሎ ፖለቲካዊ ስነ-ሓሳብን ማሕበራዊ መሰረቱን ንፈታውን ጸላእን ብግልጺ ሓቢሩ ክቃለስ ይግባእ ክብሉ ሓቢሮም።

ናይ’ዚ ዝተጠቕሰ ክልተ ዞባታት ቀንዲ ጸገም፡ ናይ’ቶም ፖለቲካዊ ውድባት ስነ-ሓሳብን ማሕበራዊ ወገንነት ዘይንጹርነትን ምግልባጥን ምዃኑ፡ እቲ ካብ ጭቆና ነጻ ክወጽእ ዘለዎ ህዝቢ ቀልጢፉ መንነቶም ኣለልዩ ክጽንበሮም ከም ዝጽገም፡ እዚ ከም’ዚ ዓይነት ኣካይዳ ድማ ነቶም ገዛእቲ መንግስታት እፎይታ ዝህብ ግጉይ ኣገባብ ብምዃኑን ቀልጢፉ ክእረም ከም ዝግባእን መኺሮም።

ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኮነ፡ ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ኣንጸር ዘቤታውያን መለኽቲ ስርዓታት ካብ ዝቃለሱ ዘለው ፖለቲካዊ ውድባት፡ ኣንጻር መላኺ ስርዓት ኢሳያስ ዝቃለሱ ዘለው ፖለቲካዊ ውድባት ኤርትራ ናይ ግድምና ብልጫ ኣለዎም ዝበሉ እቶም ምሁራት፡ ይኹን ግን መብዛሕቲኦም ተቓወምቲ ውድባት ኤርትራ ካብ’ቲ ተራ ህዝቢ ዝዛረቦ ዘይፍለ፡ ስርዓት ኢሳያስ ጸላኢ ኩሉ’ዩ፡ ፈታዊ የብሉን። ህዝቢ ኤርትራ ሓደ ህዝቢ’ዩ ፍልልይ የብሉን። ስለዚ ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ድሕነት ህዝብን ሃገርን ኣብ ዝብል ጭርሖ ዓሲልና ምልኪ ንምልጋስ ንቃልስ ብዝብል ጥራሕ ስለዝጉስጉሱ፡ እንታይ ፖለቲካዊ ስነ-ሓሳብ ከም ዝኽተሉ ካብ’ቶም ማሕበራዊ ሓይልታት ናብ መን ከም ዝውግኑ ብሩህ ስለ ዘይኮነ፡ ንገዛእ ርእሶም ኣብ ዕንኪሊል ኣትዮም ንህዝቢ ኣንፈቱ ክጠፍኦ ይገብሩ ኣለው ክብሉ ትዕዝብቶም ገሊጾም።

ክልተ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ከሰላ ሱዳን ተቐቲሎም

መንግስቲ ሱዳን ካብ ሃገሩ ብመንገዲ ሊቢያን ግብጽን ናብ ምድሪ ኤውሮጳ ንዝፈልሱ ስደተኛታት ንምቁጽጻርን፡ ኣብ ንግዲ ደቂ-ሰባት ዝተዋፈሩ ገበነኛታት ሃዲኑ ኣብ ቀይዲ ንምእታውን ምስ ኤውሮጳዊ ሕብረት ብዝገበሮ ስምምዕ መሰረት፡ ኣባላት ጸጥታ እታ ሃገር ስደተኛታት ብጅሆ ሒዞም ምስ ዝነበሩ ነጋዶ ሰብ ኣብ ዝገበርዎ ናይ ተኹሲ ምልውዋጥ ክልተ ኤርትራውያን ከም ዝተቐትሉ ሓላፊ ፖሊሲ ከሰላ ንዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ብምጥቃስ ምንጭታት ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ ካብ ሱዳን ሓቢሮም።

ብመሰረት’ቲ ኣዛዚ ፖሊስ ዝሃቦ ወግዓዊ ሓበሬታ፡ እቲ ስርሒት ብ11 ጥቕምቲ 2017 ኤል ሳዋቒ ኣብ ዝተባህለ ቦታ ከም ዝተፈጸመ፡ በቲ ስርሒት 20 ሰባት ብዘይ ዝኾነ ጸገም ካብ ኢድ እቶም ሸፋቱ ነጻ ከም ዝወጽኡ፡ ሓደ ካብ’ቶም ገበነኛታት ድማ ቆጺሉ ከም ዝተታሕዘን ኣረዲኦም።

ብነጻ ጉልበት ምዝመዛ ንካናዳዊ ትካል ዕደና ኔቭሰን ናይ ዝኸሱ ኤርትራውያን ቁጽሪ ይውስኽ ኣሎ።

ኣብ ልዕሊ’ቲ ምስ ጉጅለ ህግደፍ ብምሽራኽ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዕደና ወርቂ ተዋፊሩ ዘይተኣደነ ሃብቲ ዝግሕጥ ዘሎ ኔቭሰን ዝተባህለ ካናዳዊ ናይ ዕደና ትካል፡ ብሰለስተ ኤርትራውያን ኣብ 2014 ዝተጀመረ ብዘይ ክፍሊትን ጥናዊ ክንክንን ብነጻ ኣስሪሑና ስለዚ ይኽሓሰና ዝብል ክሲ፡ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ቁጽሪ ግፉዓት እናወሰኸ መጺኡ ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ 57 በጺሖም ከም ዘለው፡ ረዲዮ ኤረና ካብ ምንጭታታ ንዝረኸበቶ ሓበሬታ መሰረት ብምግባር ብ23 ጥቐምቲ 2017 ኣቃሊሓ።

ካብ’ቲ ኣብ ቢሻ ዝካየድ ዘሎ ዕደና ወርቂ 60% ከም ዝውንን ዝተነግረሉ ካናዳዊ ኩባኒያ ኔቭሰን፡ ብስርዓት ህግደፍ ብቐስመን ክሰርሑ ንዝመጽኡ ወተሃደራት ከምኡ’ውን ካብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ማእሰርቲ ናብኡ ዝምደቡ እሱራትን ነጻ ጉልበቶም ከም ዝምዝምዝ፡ ኣብ ካናዳ ብሪቲሽ ኮሎምቢያ ዝተመስረተ ክሲ ይቕጽል ከም ዘሎ ኣረዲኣ።

ቤት ፍርዲ ካናዳ፣ ኣብ ኤርትራ ካብ ምትእትታው መንግስቲ ናጻ ዝኾነ ፍርዳዊ ኣካልን ናይ ሕጊ መስርሕን የለን። ብካልእ ሸነኽ ከኣ እቶም ኣብ ልዕሊ ኩባኒያ ኔቭሰን ክሲ መስሪቶም ዘለው ኤርትራውያን ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ፖለቲካዊ ዕቑባ ዝሓተቱ ስደተኛታት’ዮም ብምባል፣ እቶም ኤርትራውያን ክሶም ኣብ ካናዳ ከቕርቡ ከምዝኽእሉ ውሳኔ እኳ እንተሃበሉ፣ ኩባንያ ኔቭሰን ግን መስርሕ ፍርዲ ኣብ ኤርትራ ክካየድ ኣለዎ ብማለት ይግባይ ኢሉ ይከራኸር ምህላው ኣፍሊጣ።

ኣብ ኤርትራ ኣብ ዕደና ተዋፊረን ዝርከባ ናይ ወጻኢ ኩባኒያታት ቁጽሪ 16 ከም ዝበጽሐ፡ መንግስቲ ህግደፍ ካብ ነብስ ወከፈን 40% ካብ ዝተረኽበ ኣታዊ ከም ዝወስድ፡ ይኹን ግን ክንደይ እትዋት ረኺቡ ንህዝቡ ዝህቦ ሓበሬታ ከም ዘየለን ኣረጋጊጻ።

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ 25-10-2017

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ቃለ መጠይቕ

Show Panel