እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 64 guests and no members online

ብሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ዝተጸወዐ ሰሚናር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ተቓኒዑ

መንግስቲ ህግደፍ ቃሉ ከምዘይትግብር ተገሊጹ

ብሰንኪ ኣድላዊ ፖሊሲ ስርዓት ህግደፍ ተነጺሉ ንከቢድ ኩሉ-መዳያዊ ጸጋማት ተቓሊዑ ዝርከብ

ህዝቢ ዓድታት ክኒን ቅኒቶ፡ ገለ ካብ ማሕበራዊ ሽግራቱ ክፈትሕ ከም ዝጀመረ ተሓቢሩ።

ብሳላ ማሕበር ረድኤትን ምዕባለን ኤርትራ ጸገማቶም ንምፍታሕ ዝገበረቶ ጎስጓስ፡ ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ተወለድቲ ናይ’ተን ዓድታት ከምኡ’ውን ግዱሳት ኤርትራውያንን ኣዕሩኽ ኤርትራውያንን ብዘበርከትዎ ናይ ገንዘብ ደገፍ፡ ንነዊሕ ዓመታት ከሳቕዮም ካብ ዝጸንሐ ማሕበራዊ ቀረባት፡ ኣብ መዳይ ትምህርትን ጽሩይ ዝሰተ ማይን ፍታሕ ረኺቦም ኣለው።

ኣብ ክኒን ነብርቲ እታ ዓዲ፣ ካብ ማሕበር ረድኤትን ምዕባለን ኤርትራ ኣቶ ካሕሳይ ይሕደጎ፣ ወትሩ ጸገማት ህዝቢ ኣብ ምፍታሕ ብትግሃት ዝሰርሑ ኣብ’ቲ ከባቢ ዝንቀሳቐሱ ተጋደልቲ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራን ካልኦት ዕዱማትን ኣብ ዝተረኽብሉ፡ ብ23 ሓምለ 2017 ዓመታዊ መዕጸዊ ቤት ትምሀርትን ጽሩይ ዝስተ ማይ ዝረኸብሉ ኣጋጣምን ምኽንያት ብምግባር ተጸንቢሉ ከም ዝወዓለ ካብ’ቲ ቦታ ዝረኸብናዮ ናይ ስልኪ ሓበሬታ ኣረጋጊጹ።

እቲ ህዝቢ ንብዙሕ ዓመታት ነዊሕ ሰዓታት ተጓዒዙ ጽሬቱ ዘይተሓለወ ማይ ይሰቲ ከም ዝነበረ፡ ሎሚ ግን ብሳላ ብማሕበር ረድኤትን ምዕባለን ኤርትራ ዝተገብረ ጻዕሪ፡ ደቅና ካብ ናይ መሃይምነት ደልሃመት ዝወጽእሉ ቤት ትምህርቲ፡ ማይ ከነምጽእ፡ ነጥፍኦ ዝነበርና ግዜን ጉልበትን ከምኡ’ውን ጽሬቱ ዘይተሓለወ ማይ ብምስታይና ዘጋጥመና ካብ ዝነበረ ሕማም ተገላጊልና፡ ኩሉ ነገር ኣብ ማእከል ዓድና ፍታሕ ብምርካብና፡ ብኣና ዝግደሱ ኤርትራውያን ኣዕሩኽን ተደናግጽን ከም ዘለውና ተረዲእና ተስፋና ክልምልም ጀሚሩ ኣሎ። ንኹሎም ጸገምና ተረዲኦም ብመንገዲ ማሕበር ረድኤት ምዕባለን ገይሮም ገንዘባዊ ደገፍ ንዝገበሩልና ድማ ብልቢ ነመስግን ከም ዝበሉን እቲ ሓበሬታ ኣረዲኡ።

ጸገም ህዝቢ ብቐንዱ ብህዝቢ’ዩ ዝፍታሕ፡ ሓደ ሰብ ወይ ማሕበር ክንዲ ዝኾነ ቅኑዕ፡ ግዱስን ንጡፍን ይኹን ንከም’ዚ ዝበለ ህዝባዊ ጠለባት ንበይኑ ናይ ርድኡ ኣውያት ኣብ ኩሉ ከባጽሕ ኣይክእልን። ኩሎም ደለይቲ ፍትሕን ሰላምን ዝኾኑ ወገናት ብሓፈሻ፡ ስመር ሩም ቁጽሪ 1 ን ስመር ሩም ቁጽሪ 4 ን ከምኡ’ውን ሬድዮ ኣሰና ክብደት ናይ’ቲ ጉዳይ ተረዲኦም ዘይፈለጠ ክፈልጥ መደብ ሰሪዖም ብሓላፍነት ንዝገበርዎ ዜግነታውን ሰብኣውን ተግባር ልዑል ምስገና ከም ዝግበኦም ኣብ’ቲ ብ23 ሓምለ 2017 ኣብ ክኒን ዝተገብረ ጽንብል ንህዝቢ ከም ዝተሓበረ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።

ህዝቢ ቅኒቶ ብተመሳሳሊ ብዝረኸቦ ጽሩይ ዝስተ ማይን፡ ዓመታዊ መዕጸዊ ቤት ትምህርትን ምኽንያት ብምግባር ብ25 ሓምለ 2017 ከም ዝጸንበለ ሓበሬታ ረኺብና ኣለና፡ ናይ’ቲ ውዕሎ ዝርዝር ምስ ረኸብና ከነከታትለኩም ኢና።

ብሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ዝተጸወዐ ሰሚናር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ተቓኒዑ።

ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ፡ ህልዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ኤርትራ፡ ጠንቁ፡ ሳዕቤኑን መፍትሒኡን ንምዝርራብ ዘዳለዎ ሰሚናር፡ ብርክት ዝበሉ ኣባላት እቲ ሰልፊ፡ ኣመራርሓን ካድራትን ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ውድባት፡ ካብ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ካልኦት ውልቀ ግዱሳትን ኣብ ዝተረኽብሉ ብ22 ሓምለ 2017 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ብምውቕ ናይ ህንካን ሃባን ኣገባብ ከምዝተሰላሰለ ብኣካል ዝተሳተፉ ምንጭታት ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ ሓቢሮም።

እቲ ሰሚናር፡ ታሪኻዊ ኣመጽጻኣ ኤርትራዊ ሃገርነት፣ ተበራራይቲ ግዳማውያን ገዛእቲ ዝፈጸምዎ ግፍዕን ህዝቢ ኤርትራ ዘርኣዮ ጽንዓትን መኸተን፣ ህልዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ኤርትራ ጠንቁ፣ ሳዕቤኑን ከመይነት ኣመኻኽታኡን፣ ኣተሓላልዋ ደምበ ተቓውሞን ብደሆታቱን መጻኢ ዕድላቱን ብዝብል ኣርእስቲ ዝተዳለወ ፍሉይ ጽሑፍን ኣብ ዝብሉ ዛዕባታት ከም ዝተመያየጠን ገሊጾም።

ተሳተፍቲ ሰሚናር ዝበዝሑ መንእሰያት ከም ዝነበሩ፡ እቲ ዝቐረበ ዛዕባ ብሕቶን መልስን ዝሃብተመ ምንባሩ፡ ብፍላይ ኣብ 40ታት ዝነበረ ፖለቲካዊ ምንቅስቓሳት፡ ሓደ ካብ’ቲ ናይ’ቲ መድረኽ ዉሩያት ተዋሳእትን መራሕትን ካብ ዝነበሩ ስውእ ዓብደል ቃድር ከቢረን ውዕሎታቶምን ዝተዘከረሉ ምንባሩን ኣረዲኦም።

ኣቦ-መንበር ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ሓው ዓብዱ ሩሑማን ጠሃ፡ ካብ ተሳተፍቲ ሰሚናር ንዝቐርቡ ዝነበሩ ካብ ዝተታሕዘ ዛዕባ ወጻኢ ክኸዱ ዝደናደኑ ርእይቶታት፡ ብትኹረት ኣብ ምክትታል፣ ኣብ ምእላይ፣ ኣብ ምግራሕን ምምራሕን መድረኽ ብዝነበሮ ብቕዓት፡ ሰሚናር ብልኡም ኣገባብ ጀሚሩ ብልኡል ኣገባብ ክዛዘም ልሉይ ግደ ከም ዝነበሮ፡ ቅኑዕ ተበግሶን ኣብነታዊ ናይ ምምህሃር መድረኽ ምንባሩን ኣፍሊጦም።

መንግስቲ ህግደፍ ቃሉ ከምዘይትግብር ተገሊጹ

መንግስቲ ህግደፍ ካብ ዝፍጽሞ መሰረታዊ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል፣ ዘካየዶ ገደብ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት፣ ምግሃስ ነጻነት ሃይማኖትን ነጻ መራኸቢ ብዙሓንን ምምሕያሽ ክገብር፡ ኣህጉራዊ ውዑላትን ስምምዓትን ከኽብር፡ ንውድብ ሕቡራት ሃገራትን ሕብረት ኤውሮጳን ዝኣተዎ ቃል ከምዘየኽበረ መንግስቲ እንግሊዝ ኣብ ዓመታዊ ጸብጻቡ ኣፍሊጡ።

መንግስቲ እንግሊዝ መንግስቲ ህግደፍ ለውጢ ክገብረሎም ብምትስፋው፡ ቀንዲ ትኹረት ገይሩ ክሰርሓሎም ዝጸንሐ፣ ትግባረ ሃገራዊ ሕገ-መንግስቲ ( ቅዋም) ምስ ኣህጉራዊ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ብምትሕብባር፡ መሰረታዊ ክብረት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራውያን ምርግጋጽ፣ መደብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ደረት ግዜኡ ክንጸርን ክሓጽርን ዝብሉ ነጥብታት ከም ዝርከብዎም፡ ይኹን ግን ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናገደዱ ክኸዱ ደኣምበር ዝኾነ ናይ ምምሕያሽ ለውጢ ኣየርኣዩን ክብል ምግላጹ ረድዮ ኤረና ብ23 ሓምለ 2017 ጸብጺባ።

እቲ ጸብጻብ ወሲኹ፡ መንግስቲ ኤርትራ ሓድሽ ቅዋም ይነድፍ ከም ዘሎ ቃል ኣትዩ ነይሩ፡ ንምዕጋት ዋሕዚ ስደተኛታት ምስ ኣህጉራዊ ማሕበረ-ሰብ ተሓባቢሩ ክሰርሕ ድልዊ ምዃኑ’ውን መብጸዓ ኣትዩ ነይሩ፡ ግን ዝተኣትወ ቃልን መብጸዓን ኣይተተግበረን። ስለዚ ከኣ ዝነበረና ተስፋ ኣይሰመረን ምባሉን ኣረዲኣ።

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ 26-07-2017

             

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ቃለ መጠይቕ

Show Panel