እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 34 guests and no members online

ዕማም፡ ክስራሕ፡ ክማላእ፡ ክዛዘም ናይ ዘለዎ ነገር ኮይኑ፡ ከከም ኣገዳስነቱ፡ ሓያሎ ገጻት ወይ መለለይታት ክህልዎ ይኽእል’ዩ። ዕማም ብውልቀ ሰብ፣ ብጉጅለ፣ ብህዝቢ ዝዕመም ዕዮ ክኸውን’ውን ይኽእል። እቲ ከም ውልቀ ሰባት እንዓዮ ወይ እንዓሞ ዕማም፡ ንኣብነት ምስ ምምእራር ዕለታዊ መግቢ፣ ምስ ምዕንጋል ስድራ-ቤት ..ወዘተ ዝተኣሳሰረ ክኸውን ይኽእል።

እቲ ብጉጅለ፡ ብማሕበር ዝሰላሰል ዓይነት ዕማማት ከኣ፡ ብመልክዕ ዕቑብ፣ ማሕበር፣ ትካል ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ንዕኡ ንምዕባይ ንምስፋሕ ዕላማ ዝገበረ ይኸውን። እቲ ሳልሳይን ሃገራዊ ዕማምን ዝብሎ ዘለኹ ከኣ፡ ዝርገሐኡ ሃገር ከደን ኮይኑ፡ ንተሳታፍነት ዝምልከት ድማ፡ ህዝባዊ ኢልካ ዝጽዋዕ ዕዮ’ዩ። ኣብ ከም’ዚ ዝበለ ወፍሪ ዓቕሚ-ኣዳም ዝበጽሐ ዜጋ ኩሉ፡ ብጉልበት፣ ብሓሳብ፣ ብዓይነት፣ ብገንዘብን ካልእን ኣብ’ቲ ሓበራዊ ሃገራዊ ዕማም ተሳትፎኡ የረጋግጽ።

ኣርእስቲ ናይ’ዚ ጽሑፍ ኣብ ዕማማት ውልቀ-ሰባት፣ ጉጅለታት፣ ማሕበራት፣ ውድባት፣ ኩባኒያታት ዘይኮነ፡ ኣብ ሃገር ዘትኩረ’ዩ። ኣብ ኤርትራ ኣብ’ዚ ቀረባ እዋን ብፍላይ “ ኤርትራ ኣዶ ኩልና’ያ” ዝብል ዘረባ ክደጋገም ይስማዕ። እዚ ፖለቲከኛታት ኢና፣ ምሁራት ኢና፣ ገዳይም ተቓለስቲ ኢና፣ ሃገርና ንፈቱ ኢና፣ ዝተሸፈነ ብፍላይ ኣብ መስኮት ቴቪ ኤረ ዝቐርብ መደረታት ናይ ሓቂ ድዩ? ሓቁ እንተኾይኑ ደኣ ስለምንታይ ኣብ ባይታ ዘይረአ? ስለምንታይ ደኣ ብዘይሕጊ ገዛእን ኣገልጋል ኮይና? ኣደ’ዶ ንደቃ ብኸምኡ ተነባብር’ያ? ዝብል ሕቶታት ኣልዒልካ ፖለቲካዊ መንነት ናይ’ቶም ኤርትራ ኣደ ኩሉ’ያ እናበሉ ሓቂ ክቐብሩ ዝመጣጠሩ ወገናት ምፍላጥ ኣገዳሲ ይመስለኒ።

ኤርትራ ናይ መን’ያ ንምባል እንተኾይኑ እቲ ሓሳብ፡ ህዝቢ ኤርትራ ቀደም ተረዲእዎስ፡ ንምምጻኣ ከቢድ ዋጋ ዝኸፈለላ ብምዃኑ ትምህርቲ ዘድልዮ ኣይኮነን። ብፍላይ ካብ ግዜ ብረታዊ ቃልሲ ንሃገራዊ ነጻነት ክሳብ ለይቲ ሎሚ፡ ጸረ-ምልካዊ መንግስታዊ ጉጅለ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ፡ ህዝቢ ኤርትራ ጉልበቱ፣ ጥሪቱ፣ ህወቱ ከፊሉን ይኸፍል ኣሎን’ዩ። ኮታ ብሓጺሩ ኣብ’ዚ ዘመናዊ ታሪኹ ጥራሕ ንልዕሊ 70 ተኸታተልቲ ዓመታት ሓደ ተቓላሳይ ህዝቢ ንሃገሩ ንኽብሩ ንመንነቱ ክኸፍሎ ዘለዎ ኩሉ ከፊሉ’ዩ። እዚ ህዝቢ ሃገረይ ኩሉ ንዓኺ እናበለ ነጊፉ ሂቡ’ዩ። ከምኡ ስለዝገበረ ድማ ጥራሕ ኢዱ ተሪፉ’ዩ። ካልእ ይትረፍ እዛ ኩሉ ዋጋ ዝተኸፍላ ነጻነት’ውን ምልእቲ ኣይኮነትን ጎደሎ’ያ።

ኩሉ ካብ’ ሃገር ዝተፈጥረ ዘበለ፡ ኣብ ከበሳታት ይሃሉ ኣብ ቆላታት፡ ኣብ ገማግም ባሕሪ ይሃሉ ኣብ ደሴታት፣ ኣብ ቀረባ ይሃሉ ኣብ ርሑቕ ስደት ንሃገራዊ ጻውዒት ብዘይ ዕጻ ምጻጻይ ኣኽቢሩ፡ ዝኸተተ ህዝቢ’ዩ። እዚ ኩሉ እንክገብር ግን ዝርደኣሉ ኣይረኸበን። ንነዊሕ ዓመታት ተኸላቢቱ፡ ውቅያኖስ ደም   ከፊሉ ክነሱ፡ ማይ ዓሚኹ ክተርፍ ተፈሪዱ። ኩሉ ነገር ትማሊ’ዩ ተበላሽ’ዩ። ሎሚ ግን ዓሕ ኢልካ ዝፍወስ ኣይኮነን። ከም’ቲ ኣንጻር መግዛእቲ ደርጊ፡ ዋጋ ከፊልካ ደኣምበር ዓሕ ኢልካ ተቖጢዕካ ጥራሕ ዝፍታሕ መስገደል ኣይኮነን።

እዚ ህዝቢ ካብ መፈለምታኡ፡ እምቢ ንመግዛእቲ ኢሉ ናብ ገድሊ ክወፍር እንከሎ፡ ካብ ናይ ጻዕዳን ጸሊምን ካብ ናይ ግዳምን ውሻጠን ገዛእቲ ሓንሳእን ንሓዋሩን ተገላጊሉ፡ ኣብ ትሕቲ ብህዝባዊ ሃገራዊ ቅዋም እትምራሕ ሓዳስ ህዝባዊት ደሞክራስያዊት ኤርትራ፡ ብሰላም፡ ብደሞክራሲ፡ ብፍትሒ፡ ብማዕርነትን ሓባራዊ ተጠቅምነትን ኣስተርህዩ ብሓርነት ንምንባር ደኣምበር፡ ካብ ናይ እከለ በትርስ ናይ እከለ የሕምም፡ ገዛእቲ ንምምራጽ ኣይነበረን። ደርጊ ዝበሃል ኢትዮጵያዊ ፋሽስታዊ ስርዓት ኣልጊሱ፡ ህግደፍ ብዝተባህለ ኤርትራዊ ፍጹም መላኺ ስርዓት ንምትካእ ኣይነበረን። ናይ ሎሚ እህህታ፣ ጓሂ፣ ቁጠዐ ህዝብታት ኤርትራ ድማ እዚ ኮይኑ ዘሎ፡ ክኸውን ይኽእል ዝብል ኣብ ግምቶም ስለዘይነበረ’ዩ። ብእምነት ክሕደት ናጤባ ምስ መጾም እተተቖጥዑ ከኣ ሓቆም። መን ከማይ ዝብል ስርዓት ቀቢሮም፡ ብናቶም ስርዓት ክመሓደሩ ክነባበሩ ተቓሊሶም፡ ምሉእ ንምሉእ ኣብ ምሕረት ውልቀ-ሰብ ምስ ወደቑ፡ እንተተቖጥዑ እንተነደሩ እረ በቲ ጉዳይ እተተገረሙ ኣይተሓዞምን። የግዳስ እቲ ወሪድዎም ዘሎ ብዘይካ ብቃልሲ ብትዕግስቲ ብምጽማም ዘይፍታሕ ምዃኑ ጥራሕ’ዮም ክሕገዙ ዘለዎም።

እዚ ኣብ ኤርትራ ወሪዱ ዘሎ መዓት ሰብ ዘምጸኦ’ዩ። ግዳማዊ ምትእትታው ዘይኮነ እቲ ብደምን መስዋእትን ደቅና ተሓንጊሩ ዝመጸ ዘቤታዊ መንግስታዊ ጉጅለ። ፖለቲካዊ ባህርን ግብራዊ መምርሕን ውድብ ህግደፍን መራሒኡ ኢሳያስ ኣፈ-ወርቅን ዝኽተሎ ዘሎ ሃላሊ ፖሊሲ’ዩ። ሓደ እዋን ቅድሚ’ዚ ንዓለም ብዓለማ ዘሰንበደን ዘዛርብ ዘሎን ጃምላዊ ህልቂት ኤርትራውያን ኣብ ላምፐዱዛን ዝደሓረ ባሕሪ ሜድትራኒያን ሊንዳ ደፊን ዝተባህለት ናይ ኣልጀዚራ ጋዜጠኛ፡ ክቡር ፕረሲደንት ኢሳያስ ኣፈ-ወርቂ እዚ ይመርሖ ኣለኹ እትብሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣበይ ኣሎ ዝብል ሕቶ ኣቕሪባትሉ ኔራ። ኣብ’ዚ ኣብ ኤርትራ ‘ምበር ኣበይ ደኣ ክህሉ መለሰላ። ንሳ ግን ኣይሰነፈትን ህዝቢ ግን ሓርነት ስለ ዝነፈግካዮ እግሩ ብዝመርሖ’ዩ ንስርዓትካን ነዛ ሃገርን ራሕሪሑ ንስደት ዝፈልስ ዝስግም ዘሎ። እነ ብቐረባ ከም ዝተገንዘብክዎ ከኣ፡ ዝመረሮ፡ ዝተጨነቐ፡ ብጓሂ ዘይምሱል ዝመሰለ ዝተኾምተረ ህዝቢ ደኣምበር፡ ርጉእ መንፈስ፡ ፍሕሽው ገጽ፡ ሕጉስ ክምስታ ኣይረኣኹን ኣይተዓዘብኩን። ምኽንያቱ ዝተሓጎሰ ስለዘየለ ኢላቶ ሓቃ’ያ። እዚ ህዝቢ ደሙ እናዛረየ፡ ነንሕድሕዶ ኣጀኹም ኣጆና እናተጸናነዐ ዝሓፈሶ ዓወት፡ ከም ኣውሊ ወጋሕታት ተጨውዩ ክበንን እንከሉ፡ ከመይ ዘይጉሂ ዘይሓዝን። እቲ ጓሂ፡ እቲ ሕርቃን እቲ ምረት፡ ናብ ውዳበ ክሰጋገር ኣለዎ። ሕክምና ናይ’ቲ ጓሂ፣ ምረት፣ ቁጠዐ ውደባን ውዱብ ቃልሲ ምክያድን ጥራሕ ስለ ዝኾነ።

ድ,ሰ,ደ,ኤ, 01-06-2015

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

Show Panel